วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"อุดมเดช" ย้ำหนักแน่น เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 มี.ค. ที่ท่าเทียบเรือปัตตานี พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงที่เทียบเรือปัตตานี พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและอุปสรรค นำข้อมูลไปเสนอกับรัฐบาลในการแก้ปัญหาที่ตรงจุด เพื่อเร่งแก้ไขและพัฒนาท่าเทียบเรือปัตตานีให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า ด้านการประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยท่าเทียบเรือปัตตานีแห่งนี้ มีปริมาณสัตว์น้ำเข้าท่าเรือกว่า 99,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 5,900 ล้านบาทต่อปี ซึ่งถือเป็นท่าเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ท่าเทียบเรือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมธุรกิจด้านการประมงให้เกิดความยั่งยืน

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดเผยว่า เดินทางลงมาตรวจดูท่าเทียบเรือประมงปัตตานีเพราะเป็นจุดสำคัญของเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเท่าที่รับฟังข้อมูลและดูพื้นที่แล้วก็พบว่าเรือประมงจากที่ต่างๆ และสัตว์น้ำทั้งหมดจะเข้าที่ท่าเทียบเรือปัตตานี และจะกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากพื้นที่ขณะนี้เป็นเรื่องของสภาพสุขาภิบาลที่ต้องมีการจัดระเบียบ ปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้เกิดน้ำท่วม ซึ่งทางผู้ว่าฯปัตตานีก็ได้มีการของบประมาณแล้ว 40 ล้านบาทมาแก้ปัญหา แต่ท่าเรือแห่งนี้ยังต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการจัดทำอาคารคลังสินค้า การทำตลาด รวมไปถึงอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ ขณะนี้ทางจังหวัดกำลังรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพราะผู้ประกอบการต้องการสิทธิพิเศษ บางอย่างเพื่อเป็นความจูงใจให้มาลงทุน ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจในพื้นที่มีผลโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชน ฉะนั้นจะต้องเร่งขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดีขึ้น

“อย่างไรก็ตาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือ เป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาความไม่สงบที่ส่งผลกระทบหลายอย่าง ฉะนั้นต้องสร้างความเจริญและสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ก็จะทำให้ปัญหาลดน้อยลง รัฐบาลอยากให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของรัฐบาลขยายตัวออกไป ไม่ใช่กำหนดแค่อำเภอหนึ่งของจังหวัดเท่านั้น แต่ต้องเป็นทุกอำเภอเพื่อให้ทั้งจังหวัดมีความสมบูรณ์ ฉะนั้นทุกหน่วยงานต้องช่วยกันยกระดับด้วยความตั้งใจจริง เพราะเราหวังว่าท่าเทียบเรือประมงปัตตานีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการประมงให้มีประสิทธิภาพและจะยกระดับความเจริญยิ่งขึ้น” พลเอกอุดมเดชกล่าวในที่สุด.

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 มี.ค. ที่ท่าเทียบเรือปัตตานี พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงที่เทียบเรือปัตตานี 30 มี.ค. 2560 09:12 30 มี.ค. 2560 09:12 ไทยรัฐ