วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ช่วยผู้ยากไร้ด้อยโอกาส

เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ช่วยผู้ยากไร้ด้อยโอกาส

  • Share:

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รอง ผวจ.พิษณุโลก เปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” โดยมีนายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดงานมีกิจกรรมการแห่ขบวนรถที่ประดับด้วยขยะรีไซเคิลมองดูมีสีสันสวยงามแปลกตาของหมู่บ้านต่างๆในตำบล และมีการนำเศษขยะเหลือใช้มาประยุกต์เป็นเครื่องแต่งกาย สวมใส่ประชันโฉมสร้างสีสันให้กับงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยขบวนแห่ได้เดินรณรงค์ตามถนนไปทั่วทั้งตำบลพลายชุมพล เพื่อสะท้อนถึงปัญหาของขยะมูลฝอย และเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญร่วมกับทางเทศบาลด้วย

นายศรีโรจน์เผยว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ไขกันอย่างเต็มความสามารถ เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับ และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยนโยบายของ คสช.ต้องการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดยใช้หลักการ 3RS คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ด้านนายสมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล เผยว่า เทศบาลตำบลพลายชุมพลมีพื้นที่ทั้งหมด 13.269 ตร.กม. ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย หอพัก และสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก มีปริมาณขยะมูลฝอย 10 ตันต่อวัน แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เทศบาลตำบลพลายชุมพลจึงให้ความสำคัญในการลดปริมาณขยะ โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” รวบรวมขยะจากในพื้นที่ไปขาย ก่อนนำเงินส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในสังคมในพื้นที่ ต.พลายชุมพล

และภายหลังถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะได้เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆที่มีการนำของใช้และสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิลมาจัดแสดงให้ชม โดยสิ่งของที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะมีการนำไปจำหน่ายกับห้างร้านภาคเอกชนที่ร่วมเอ็มโอยูกันในวันนี้ด้วย เพื่อนำรายได้สมทบกองทุน “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” ต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้