วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดสงกรานต์ได้ ขอให้เหมาะสม เน้นแบบไทยๆ

รัฐบาลเน้นสงกรานต์ 2560 เป็น “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” มุ่งรณรงค์ 3 มาตรการหลัก “แต่งกายเล่นน้ำด้วยชุดสุภาพ ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า ขับขี่ปลอดภัย” และให้ทุกพื้นที่จัดงานตามความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี อย่าเปลือย อย่าโป๊ จี้ตำรวจตรวจจับเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ว่า ที่ประชุม มีข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย ระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย. ทั่วประเทศ มุ่งรณรงค์ 3 มาตรการหลัก ได้แก่ การแต่งกายเล่นน้ำด้วยชุดสุภาพ ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า ขับขี่อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่จัดงานได้ภายใต้ความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามที่ปฏิบัติกันมา โดยให้ผู้ประกอบการใช้ดุลพินิจในการจัดงาน และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงขอให้รณรงค์กายแต่งกายด้วยผ้าไทย และชุดสุภาพ

พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าวต่อว่า ได้ย้ำว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยรณรงค์การจัดงานสงกรานต์ผ่านโครงการ 1 อำเภอ 1 ลานวัฒนธรรม มีการละเล่น การแสดงพื้นบ้านเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อาทิ การทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แม้ว่าหลายปีที่ผ่านมาหลายพื้นที่ ที่จัดงานสงกรานต์แล้วเกิดความไม่เหมาะสม ทั้งการเล่นน้ำรุนแรง การแต่งกายโป๊เปลือย รัดรูป ปีนี้จึงขอให้ผู้มาเล่นน้ำสงกรานต์ ใช้วิจารณญาณในการเข้าร่วมกิจกรรม อย่าทำอะไรที่สุดโต่งจนเกินไป ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันเข้มงวด กวดขัน สิ่งที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายและตรวจจับอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีในการเล่นน้ำสงกรานต์ของประเทศไทย

“ผมมีแนวคิดที่จะคัดเลือก ต้นแบบหน่วยงานและสถานที่ที่รณรงค์การจัดงานที่ดี เพื่อประกาศยกย่อง เชิญชวนให้คนไทยและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้นด้วย ส่วนทางราชการขอความร่วมมือให้แต่งกายไว้ทุกข์ให้ครบ 1 ปี โดยในวันที่ 4 เม.ย. กระทรวงวัฒนธรรมจะมีการรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ที่ทำเนียบรัฐบาล เป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนนำไปปฏิบัติ รัฐบาลอยากขอร้องเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชน เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิต อยากให้มีการตรวจสภาพรถก่อนออกต่างจังหวัด ขับขี่รถด้วยความไม่ประมาท คิดว่าปีนี้การกำกับดูแลจะเข้มงวด และสถานการณ์คงดีขึ้น” รองนายกรัฐมนตรีกล่าว

พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในส่วนกลางใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1.หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 11 เม.ย. มีการรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นิทรรศการคุณค่า ประเพณีสงกรานต์ การสาธิตชุดรดน้ำขอพร 4 ภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน-การละเล่นพื้นบ้าน การสาธิตอาหารในเทศกาลสงกรานต์ 2.ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 13-16 เม.ย. และ 3.สยามสแควร์ ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้ายกสยาม” ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. มีขบวนแห่ สรงน้ำพระประจำวันเกิด การแสดงพื้นบ้านและการแสดงต่างๆ

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้สวธ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายและจังหวัดจัดงานสงกรานต์อาเซียน ประจำปี 2560 ในจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ใช้ประเพณีสงกรานต์เป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ กำหนดจัดใน 3 จังหวัด ได้แก่ 1.ประเพณีสงกรานต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดเลย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ อ.นาแห้ว ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย. 2.ประเพณีสงกรานต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดตาก-เมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ อ.แม่สอด ระหว่างวันที่ 13-16 เม.ย. 3.ประเพณีสงกรานต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย-แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ อ.เชียงแสน ระหว่างวันที่ 12- 17 เม.ย. รวมทั้งจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-17 เม.ย. ที่เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ขณะเดียวกัน สวธ. สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 71 จังหวัด ในการจัดการแสดงพื้นบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้แพร่หลายมากขึ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือ www.culture.go.th 

รัฐบาลเน้นสงกรานต์ 2560 เป็น “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” มุ่งรณรงค์ 3 มาตรการหลัก “แต่งกายเล่นน้ำด้วยชุดสุภาพ ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า ขับขี่ปลอดภัย”... 30 มี.ค. 2560 07:56 30 มี.ค. 2560 07:56 ไทยรัฐ