วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เกษตรฯลั่นไม่ยกเลิก "วินด์ฟาร์ม”

เกษตรฯลั่นไม่ยกเลิก "วินด์ฟาร์ม”

  • Share:

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตบริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำกัด ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เนื้อที่ 39 ไร่ เนื่องจากกิจการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า (วินด์ฟาร์ม) ของบริษัทฯไม่ได้ให้ประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกรในเขตพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นั้น ส่งผลกระทบต่อบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตทั้ง 16 บริษัท 17 โครงการอาจจะถูกเพิกถอนการอนุญาตด้วยหรือไม่ กระทรวง เกษตรฯ จึงให้ ส.ป.ก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดของบริษัท วินด์ฟาร์ม จำนวน 16 บริษัท 17 โครงการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน ใน 4 ประเด็น คือ 1. ส.ป.ก. มีอำนาจตามกฎหมายในการอนุญาตให้เอกชนใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่

2.ผู้ประกอบกิจการกังหันลม ดำเนินการขออนุญาตถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3.ผู้ประกอบการกังหันลมทั้งหมดไม่ได้กระทำผิดสัญญาเช่า คือ ผู้ประกอบกิจการต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินให้ ส.ป.ก. 35,000 บาทต่อปีต่อไร่ ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) กำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเช่ากับ ส.ป.ก. และ 4.เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับประโยชน์จริง อาทิ ได้รับค่าชดเชยในพื้นที่ตั้งกังหันลม ค่าชดเชยสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่รัศมีโครงการ เป็นต้น

นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงผลสรุปคือ ผู้ประกอบกิจการกังหันลมทั้ง 16 บริษัท 17 โครงการสามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกรณีของบริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำกัด ผูกพันเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น และทั้ง 16 บริษัทก็ให้ประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างมาก จากพื้นที่ใช้ประโยชน์ 580 ไร่ มีสัญญาเช่า 22-27 ปี มีการจ่ายเงินให้เกษตรกร 19 ล้านบาทต่อปีและยังมีการจ่ายอื่นๆ ให้แก่เกษตรกรด้วย โดยสัญญาเช่ารวม 27 ปี เกษตรกรจะได้รับเงิน 521 ล้านบาท จากค่าเช่า พื้นที่ 1 ไร่ จะได้รับค่าเช่า 30,000-35,000 บาทต่อไร่ต่อปี พื้นที่ห่างจากเสารัศมีไม่เกิน 6 เมตร ได้ค่าเช่า 5,000 บาท เป็นต้น

“เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากวินด์ฟาร์มหลายแสนบาทต่อปี โดยเงินเหล่านี้ใช้ส่งบุตรหลานเรียนหนังสือ ซึ่งบางรายระบุว่าอนาคตการศึกษาขึ้นอยู่กับวินด์ฟาร์ม เนื่องจากเมื่อมีโครงการฯ เกษตรกรมีรายได้มากกว่าเดิมที่ส่วนใหญ่ปลูกมันสำปะหลัง นอกจากนี้เงินที่ได้มายังสามารถนำไปต่อยอดการลงทุนภาคการเกษตรได้ด้วย”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้