วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยแก้ พ.ร.บ.สสส. 16 ประเด็น

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึง กรณีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ฉบับที่...) พ.ศ....ว่า ประเด็นที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในร่าง พ.ร.บ.สสส.พ.ศ.2544 นั้น มีประมาณ 16 ประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมมีการทำมาก่อนแล้ว ก่อนที่จะส่งเรื่องมาให้สธ.ทำประชาพิจารณ์ต่อ โดยจะมีการทำประชาพิจารณ์ทั้งสิ้น 2 ครั้ง คือในวันที่ 31 มี.ค. และวันที่ 3 เม.ย.นี้ ส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องทำประชาพิจารณ์ ว่าไม่เปิดกว้างให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ต้องยอมรับ ว่าไม่สามารถเชิญตัวแทนจากทุกกลุ่มได้ แต่เชื่อว่ารอบด้าน เพราะก่อนที่จะทำประชาพิจารณ์ทางผู้จัดการเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.สสส.นั้น ก็ได้มีการร่วมกับ สสส.เชิญผู้ที่มีส่วนร่วมมาร่วมกันทำประชาพิจารณ์ นอกจากนี้ สธ.ยังได้มีการดึงกลุ่มบุคคลที่ถือว่าเป็นกลางมาร่วมกันทำประชาพิจารณ์ก่อนจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.สสส. หลังจากมีการ ทำประชาพิจารณ์ครบทั้ง 2 รอบ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการรวบรวมข้อเสนอที่ได้จากการทำประชาพิจารณ์ร่วมกันทั้งหมดมาปรับอีกประมาณ 1-2 เดือน หลังจากนั้นก็คาดว่าจะสามารถรวบรวมข้อเสนอต่างๆ ส่งให้ รมว.สาธารณสุข เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้.

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึง กรณีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ฉบับที่...) พ.ศ.... 30 มี.ค. 2560 01:04 30 มี.ค. 2560 03:59 ไทยรัฐ