วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดใช้ถนนประชาสำราญ

อัศวินเร่งแก้ปัญหาจราจร-สนองความต้องการคนกรุง

เมื่อเช้าวันที่ 29 มี.ค.60 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.ไปเป็นประธานในพิธีเปิดถนนโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสำราญ ระยะทาง 8.6 กม. ที่ถนนประชาสำราญ เขตหนองจอก โดยถนนดังกล่าวสำนักการโยธาได้ปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสำราญ เขตหนองจอก ช่วงจากถนนสกุลดีถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร ความยาวประมาณ 8.6 กิโลเมตร เขตทางกว้าง 30 เมตร โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 จากถนนสกุลดีถึงถนนคลองสิบ-สิบสี่ ช่วงที่ 2 จากถนนคลองสิบ-สิบสี่ ถึงคลองนาหมอน และช่วงที่ 3 จากคลองนาหมอนถึงสุดเขตกรุงเทพฯ

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานและภารกิจในทุกๆด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะปัญหาด้านการจราจร ทั้งนี้ ได้แก้ไขปัญหาด้านการจราจรหลายโครงการทั้งในพื้นที่ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ซึ่งหลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ และบางโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เช่น การปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดพร้าว ช่วงจากคลองสองถึงสี่แยกบางกะปิ พื้นที่เขตวังทองหลางและเขตบางกะปิ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มี.ค.60 และโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสำราญ เขตหนองจอก.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.ไปเป็นประธานในพิธีเปิดถนนโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสำราญ ระยะทาง 8.6 กม. ที่ถนนประชาสำราญ เขตหนองจอก 30 มี.ค. 2560 00:50 30 มี.ค. 2560 03:54 ไทยรัฐ