วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดตัวแอพ Bangkok City Plan เผยแพร่ข้อมูลผังเมือง กทม.รวม

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทำ Mobile Web Application ในชื่อแอพพลิเคชั่น Bangkok City Plan เพียง Click ก็รู้เรื่องผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ให้ประชาชนมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางเดิมที่หน่วยงานให้บริการตามปกติ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวม กฎหมายและมาตรการทางผังเมืองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ โดยประชาชนสามารถใช้แอพพลิเคชั่น Bangkok City Plan ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.60 เป็นต้นไป.

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทำ Mobile Web Application ในชื่อแอพพลิเคชั่น Bangkok City Plan เพียง Click 30 มี.ค. 2560 00:39 30 มี.ค. 2560 03:52 ไทยรัฐ