วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พระสังฆราช มีพระบัญชา ให้สมเด็จช่วง เป็นประธานหมู่บ้านรักษาศีล 5

พระสังฆราช มีพระบัญชา ให้สมเด็จช่วง เป็นประธานหมู่บ้านรักษาศีล 5

  • Share:

สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาตั้ง "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" เป็นประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือ หมู่บ้านรักษาศีล 5...


เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2560 ที่พระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาแต่งตั้ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เชิญพระบัญชามาถวาย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ที่พระอุโบสถวัดปากน้ำฯ ทั้งนี้เนื่องจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ยังรักษาอาการอาพาธที่ รพ.ศิริราช จึงมอบหมายให้ พระวิสุทธิวงศาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการมส. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นผู้แทนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ กล่าวว่า สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำริให้โครงการนี้เดินหน้าต่อไป พร้อมทั้งมีพระบัญชาแต่งตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานอำนวยการโครงการนี้ด้วย เนื่องจากเดิมตำแหน่งประธานอำนวยการ จะเป็นตำแหน่งของประธานกรรมการ มส. แต่สมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นว่า โครงการนี้ริเริ่มโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จึงทรงต้องการถวายคืนตำแหน่งดังกล่าวให้กับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ตามเดิม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้