วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.ตั้ง คกก.สอบจริยธรรม 'ธีรวัฒน์' แล้ว 'กรพจน์' รั้ง ปธ.สอบ

ศุภชัย สมเจริญ

กกต.ตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรม "ธีรวัฒน์" แล้ว "กรพจน์" นั่ง ปธ.สอบ "ศุภชัย" เผยลงนามคำสั่งแต่งตั้งได้ในสัปดาห์นี้

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 60 นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวในการประชุม กกต. เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามที่สำนักงาน กกต.เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรม นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กกต.ด้านกิจการพรรคการเมือง ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็นว่า มีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดจริยธรรมในการดำรงตำแหน่ง กกต. ซึ่งหลังจากนี้ตนก็จะได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว ที่จะประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 คน โดยหนึ่งในนั้นจะทำหน้าที่ทั้งกรรมการและเลขานุการ คาดว่าจะสามารถลงนามแต่งตั้งได้ภายในสัปดาห์นี้ อย่าไรก็ตามยอมรับว่าล่าช้า เนื่องจากกว่าจะหากรรมการได้ครบก็ถูกปฏิเสธจากหลายองค์กร ประกอบกับเรื่องเพิ่งจะผ่านการพิจารณาของ กกต. จึงอาจจะรอให้เจ้าหน้าที่ได้ยกร่างคำสั่ง รวมทั้งจนถึงขณะนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยังไม่ได้ส่งสำนวนมา แต่เมื่อได้ผู้มาทำหน้าที่คณะกรรมการแล้ว ทาง กกต.ก็จะไม่กำหนดกรอบระยะเวลาในการสอบสวนไว้ในคำสั่งดังกล่าว แต่จะให้เป็นไปตามระเบียบการสอบสวนที่ปกติ โดยทั่วไปก็จะใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน และหากไม่แล้วเสร็จก็สามารถขอขยายระยะเวลาได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม กกต.เมื่อที่ประชุมเข้าสู่วาระการพิจารณาเรื่องดังกล่าว นายธีรวัฒน์ ก็ได้ลุกขึ้นเดินออกจากห้องประชุมไม่อยู่ร่วมประชุมด้วย โดยทางสำนักงานได้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วย นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสอบสวน นายมนัส สุขสวัสดิ์ อัยการอาวุโส และนายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ อดีตอธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญา ปัจจุบันเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและปัญหาหรือข้อโต้แย้งของสำนักงาน กกต. เป็นกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 59 ผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย นายศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินในเวลานั้น ได้มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินที่เห็นว่า นายธีรวัฒน์ มีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ต่อเนื่องจนดำรงตำแหน่ง กกต.จริง ตามที่ประธานสภาพัฒนาการเมืองได้ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบ มายังประธาน กกต.ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายธีรวัฒน์ เพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ กกต. กกต.จังหวัด และพนักงาน กกต. พ.ศ. 2551 แต่ กกต.ก็อ้างติดขัดในเรื่องการหาตัวบุคคลมาเป็นกรรมการ เนื่องจากต้องมีคุณสมบัติสูงกว่าหรือเทียบเท่ากับผู้ที่ถูกกล่าวหา และต้องได้รับการอนุญาตจากองค์กรต้นสังกัด จึงเพิ่งจะสามารถมีมติตั้งกรรมการได้เมื่อวาน (28 มี.ค.) ที่ผ่านมา

กกต.ตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรม "ธีรวัฒน์" แล้ว "กรพจน์" นั่ง ปธ.สอบ "ศุภชัย" เผยลงนามคำสั่งแต่งตั้งได้ในสัปดาห์นี้ 29 มี.ค. 2560 19:10 29 มี.ค. 2560 20:52 ไทยรัฐ