วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อดีตอันขื่นขม

ภาพของทางเข้าอุโมงค์ลับในกรุงติรานา ประเทศสาธารณรัฐแอลเบเนีย ซึ่งกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่หลังคาประดับภาพถ่ายของบรรดานักการเมืองชาวอัลเบเนียนที่ถูกจับกุมลงโทษราว 100,000 คนตั้งแต่ปีพ.ศ.2488–2534 ระหว่างที่ประเทศปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ ประเทศแอลเบเนียจึงได้ตัดสินใจจะเปิดให้ประชาชนทราบถึงข้อมูลของซิกูริมิ (Sigurimi) หน่วยสืบราชการลับที่น่าอับอาย มีจำนวนรวมเอกสารทั้งสิ้น 212,000 ชิ้นหลังจาก 20 ปีที่โค่นล้มระบอบคอมมิวนิสต์ที่เรียกว่ารุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก.

ภาพของทางเข้าอุโมงค์ลับในกรุงติรานา ประเทศสาธารณรัฐแอลเบเนีย ซึ่งกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่หลังคาประดับภาพถ่ายของบรรดานักการเมืองชาวอัลเบเนียนที่ถูกจับกุมลงโทษราว 100,000 คนตั้งแต่ปีพ.ศ.2488–2534 ระหว่างที่ประเทศปกครองด้วย 29 มี.ค. 2560 18:18 29 มี.ค. 2560 18:19 ไทยรัฐ