วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่อโดนสอย! 'ปึ้ง' ป่วนแถลงปิดถอดถอนออกพาสปอร์ต 'แม้ว' สมาชิกฉุนโต้วุ่น

ป.ป.ช.แถลงปิดคดีสำนวนต่อ สนช.ถอดถอน "สุรพงษ์" ปมออกพาสปอร์ตให้ "ทักษิณ" ไม่ชอบ วุ่นหลัง "ปึ้ง" เห็นสมาชิกโหรงเหรง ชง "สุรชัย" นับองค์ประชุม ด้านสมาชิกเดือดโต้ค้านพฤติกรรมนับ ชม. คาดส่อแววไม่รอดโดนสอย

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.60 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช.คนที่ 2 เป็นประธาน ได้พิจารณาดำเนินการกระบวนการถอดถอน นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ กรณีออกหนังสือเดินทางให้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมิชอบ ซึ่งเป็นขั้นตอนการแถลงปิดคดีของคู่กรณีระหว่าง ป.ป.ช.ผู้กล่าวหา และนายสุรพงษ์ผู้ถูกกล่าวหา โดย น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช.เป็นตัวแทนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการแถลงปิดคดี ขณะที่ นายสุรพงษ์ ได้ขออนุญาตนำ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย  

ทั้งนี้ น.ส.สุภา ได้นำเอกสารจำนวน 11 หน้า ซึ่งเป็นเนื้อหารายละเอียดของการไต่สวน และการชี้มูลคดีของนายสุรพงษ์ พร้อมได้ลำดับถึงขั้นตอนการไต่สวนคดีของกรรมการ ป.ป.ช.ว่า นายสุรพงษ์ได้ทำผิดระเบียบกระทรวงการต่างประเทศในการออกหนังสือเดินทางให้กับนายทักษิณ ทั้งที่เป็นผู้ที่มีคดีก่อการร้าย และอยู่ในบัญชีรายชื่อห้ามออกหนังสือเดินทาง แต่กลับมีการออกหนังสือเดินทางให้ ใช้เวลาเพียงแค่ 1 วัน โดยไม่มีการตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และศาลว่าเป็นผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อห้ามออกหนังสือเดินทางหรือไม่

น.ส.สุภา กล่าวต่อว่า โดยสรุปแล้วนายสุรพงษ์กระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2504 มาตรา 123/1 และปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามระเบียบสำนักรัฐมนตรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2551 ข้อ 9, 10, 14 และ 27 ข้อที่ร้ายแรงคือข้าราชการการเมืองมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประโยชน์ส่วนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี การเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต้องปฏิบัติอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัว หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตำแหน่งของข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้ และต้องไม่ประพฤติตนก่อให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ การฝ่าฝืนจริยธรรมของนายสุรพงษ์ถือเป็นเรื่องร้ายแรงเพราะเป็นเรื่องสาธารณะ แต่ทำตัวอย่างขัดต่อจริยธรรม สมควรจะถูกถอดถอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่นายสุรพงษ์ได้แถลงปิดคดีไม่ถึง 10 นาที ก็ได้ร้องขอให้ตรวจสอบองค์ประชุม โดยอ้างรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 มาตรา 13 ที่ระบุว่า การประชุมต้องมีสมาชิกมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง แต่เท่าที่ดูเห็นสมาชิกสนช.เข้ามาร่วมประชุมฟังการแถลงปิดคดีแค่ประมาณ 50 คน ทั้งๆ ที่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนตัดสินลงมติตนในวันพรุ่งนี้ จน นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานต้องกดออดเพื่อนับองค์ประชุม ทำให้สมาชิกสนช.ต่างทยอยเข้ามาในห้องประชุม พร้อมทั้งได้ลุกขึ้นอภิปรายทักท้วงคัดค้านการทำหน้าที่ของประธาน ที่ปล่อยให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิเสนอนับองค์ประชุม อีกทั้งยังปล่อยให้พูดจากล่าวร้ายเสียดสี ทำให้รัฐสภาอันทรงเกียรติเสื่อมเสียเหมือนสภาในอดีต แถมผู้ถูกกล่าวหายังนำบุคคลภายนอก คือ นายเรืองไกร ที่เป็นบุคคลที่เคยแถลงข่าวข่มขู่ ใส่ร้าย ตีปลาหน้าไซ และจะแจ้งความเอาผิดประธาน รองประธาน และสมาชิก สนช.

อย่างไรก็ตาม สมาชิกอภิปรายคัดค้านพฤติกรรมของนายสุรพงษ์อย่างดุเดือด เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในที่สุดที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ 149 เสียง ไม่ให้ตรวจนับองค์ประชุม จากนั้นนายสุรชัยเชิญคู่กรณีกลับเข้ามาอีกครั้ง โดยให้นายสุรพงษ์ แถลงปิดคดีต่อจนจบ ในเวลา 16.35 น. ซึ่งประธานได้นัดลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนในวันที่ 30 มี.ค.นี้ เวลา 10.00 น.

รายงานข่าวจากสมาชิก สนช.ระบุว่า ในการประชุม สนช.เพื่อลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนายสุรพงษ์ในวันที่ 30 มี.ค.นี้ ซึ่งถือเป็นคดีถอดถอนสุดท้ายที่ สนช.จะดำเนินกระบวนการถอดถอนตามรัฐธรรมนูญ 2557 โดยคะแนนในการถอดถอนนั้น จะต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของสมาชิก สนช.ทั้งหมด (สนช.250 คน) หรือไม่น้อยกว่า 150 เสียงขึ้นไป โดยคาดว่าการลงคะแนนให้ถอดถอนจะสูงกว่า 200 คะแนนขึ้นไป เนื่องจากเหตุการณ์วุ่นวายที่นายสุรพงษ์ขอให้ตรวจสอบองค์ประชุม สนช.ในวันนี้ สร้างความไม่พอใจแก่สมาชิก สนช.เพิ่มมากขึ้น โดยก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ตัดสินใจ ดังนั้นจึงเชื่อว่าคะแนนถอดถอนน่าจะเป็นไปอย่างท่วมท้น กว่าทุกคดีถอดถอนที่ผ่านมาอย่างแน่นอน
 

ป.ป.ช.แถลงปิดคดีสำนวนต่อ สนช.ถอดถอน "สุรพงษ์" ปมออกพาสปอร์ตให้ "ทักษิณ" ไม่ชอบ วุ่นหลัง "ปึ้ง" เห็นสมาชิกโหรงเหรง ชง "สุรชัย" นับองค์ประชุม ด้านสมาชิกเดือดโต้ค้านพฤติกรรมนับ ชม. คาดส่อแววไม่รอดโดนสอย 29 มี.ค. 2560 17:46 29 มี.ค. 2560 18:09 ไทยรัฐ