วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
 พม.ยกย่อง 'สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์' เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติปี 60

พม.ยกย่อง 'สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์' เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติปี 60

  • Share:

พม.ประกาศมติให้ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ พร้อมถวายโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มกลัดดอกลำดวนทองคำ ให้กับ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2560...

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติประกาศให้วันที่ 13 เม.ย.ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และได้เลือก "ดอกลำดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จึงได้บูรณาการทุกกระทรวงและภาคส่วนต่างๆ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ” ทั้งในส่วนภูมิภาคและในกรุงเทพฯ กำหนดจัดวันที่ 10 เม.ย.ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม เมืองทองธานี โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมถวายโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มกลัดดอกลำดวนทองคำ ให้กับ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ป.อ.ปยุตโต ซึ่งได้รับการพิจารณายกย่องให้เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2560

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวด้วยว่า สังคมไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยขณะนี้มีถึง 10.7 ล้านคน และจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อม โดยได้ผลักดันมาตรการรองรับ 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1. การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 2. การสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 3. สินเชื่อที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และ 4. การบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญ
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะต้องมีความมุ่งมั่นกระตือรือร้น มองถึงคุณค่าตนเองอยู่เสมอ อย่าอยู่นิ่งเฉย ทั้งนี้ มีงานวิจัยระบุถึงการที่ผู้สูงอายุยิ่งทำงานจะยิ่งมีอายุยืนยาวกว่าผู้สูงอายุที่อยู่เฉยๆ.คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้