วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมชลฯ แจงใช้งบ 23 ล้าน สร้างฝาย จ.แพร่ ผ่าน 4 เดือน ใช้การไม่ได้

กรมชลฯ แจงใช้งบ 23 ล้าน สร้างฝาย จ.แพร่ ผ่าน 4 เดือน ใช้การไม่ได้

  • Share:

"กรมชลฯ" แจงหลังเสนอข่าว “งบ 23 ล้าน สร้างฝายเสร็จ 4 เดือนพัง! ชาวแพร่ต้องขนกระสอบทรายมาอุดเอง” ระบุเกิดจากชาวบ้านกักน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง ปิดบานประตูทับขอนไม้จนชำรุด เตรียมแจ้งผู้รับเหมาดำเนินการซ่อมแซมในเวลาที่เหมาะสมต่อไป...

จากกรณีที่นำเสนอข่าว “ชาวบ้านบ้านแม่พวก จ.แพร่ โวย ฝายกั้นน้ำราคา 23 ล้าน สร้างเสร็จ 4 เดือน ประตูกั้นใช้การไม่ได้ 2 ใน 4 บาน ต้องขนกระสอบทรายมาช่วยกันอุด หวั่นหน้าแล้งไม่มีน้ำใช้” โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับชาวบ้านหมู่ที่ 5 บ้านแม่พวก จังหวัดน่าน ตามที่ไทยรัฐออนไลน์ รายงานไปแล้วนั้น (งบ 23 ล้าน สร้างฝายเสร็จ 4 เดือนพัง! ชาวแพร่ต้องขนกระสอบทรายมาอุดเอง)

ล่าสุด ทางกรมชลประทาน ได้ทำหนังสือชี้แจงเลขที่ กษ 0301/3023 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดว่า

ตามที่ เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ ได้เสนอข่าวเรื่อง “งบ 23 ล้าน สร้างฝายเสร็จ 4 เดือนพัง! ชาวแพร่ต้องขนกระสอบทรายมาอุดเอง” สรุปความว่า ชาวบ้านหมู่ที่ 5 บ้านแม่พวก จังหวัดแพร่ ช่วยกันนำกระสอบทรายไปกั้นทางประตูระบายน้ำของฝาย เนื่องจากประตูระบายน้ำแตกไม่สามารถใช้การได้ 2 บาน จาก 4 บาน และมีรอยแตกร้าวออกจากกันอีก 1 บาน หากไม่ปิดกั้นก็จะไม่มีน้ำใช้ในช่วงเดือนเมษายน ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

กรมชลประทานขอเรียนว่า ฝายที่ระบุในข่าว คือ โครงการก่อสร้างฝายห้วยแม่พวก ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านแม่พวก ตำบลห้วยไร้ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ดำเนินการก่อสร้างโดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนประมาณ 1,200 ไร่ ช่วยเหลือเกษตรกรได้ 1,093 ครัวเรือน แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่ามมา และอยู่ในระหว่างดำเนินการถ่ายโอนส่งมอบโครงการให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ สำหรับสาเหตุที่บานประตูระบายน้ำชำรุดเสียหายนั้น เนื่องจากในช่วงที่รอการส่งมอบโครงการ ราษฎรได้ช่วยกันปิดบานระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยไม่ทราบว่ามีขอนไม้ขวางอยู่ใต้บานระบาย ทำให้เกิดแรงสะท้อนจนกระทั่งแท่นเครื่องกว้านหลุดขึ้นมาจากคานคอนกรีตที่ติดตั้งแท่นเครื่องกว้านบานระบาย จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน พบว่า บานระบายน้ำช่องที่ 1 มีน้ำรั่วซึมด้านล่างบาน มีกระสอบทรายอุดไว้ รวมทั้งเครื่องยกด้านบนหลุดขึ้นมาเนื่องจากคอนกรีตแตก บานระบายน้ำช่องที่ 3 มีน้ำรั่วซึมด้านข้างเล็กน้อย บานระบายน้ำช่องที่ 4 มีน้ำรั่วซึมด้านล่างบาน ส่วนบานระบายน้ำช่องที่ 2 ใช้การได้ตามปกติ

จากความเสียหายที่เกิดขึ้น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จัดประชุมหารือถึงแนวทางการซ่อมแซม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติว่า ขอให้ชะลอการซ่อมแซมออกไปก่อน หากดำเนินการซ่อมแซมในทันทีจะต้องเปิดบานระบายน้ำ จะทำให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ด้านเหนือฝายไหลลงสู่ตอนล่างทั้งหมด เป็นผลทำให้ไม่มีน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาช่วงฤดูแล้ง ส่งผลกระทบให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนทั้งหมู่บ้าน ทั้งนี้ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เข้าตรวจสอบ และวางแผนดำเนินการซ่อมแซมฝายห้วยแม่พวกให้กลับเข้าสู่สภาพปกติ และมอบหมายให้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้ใช้น้ำในการเข้าดำเนินการซ่อมแซมในเวลาที่เหมาะสมต่อไปแล้ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้