วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปลี่ยนบทบาทท่าเทียบ อสป.แก้ขาดทุนสำเร็จ

ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) เผยถึง จากการบริหารจัดการท่าเทียบเรือภายใต้การดูแลของ อสป. ในแบบเก่ามีปัญหาด้านสุขอนามัยทั้งน้ำเสีย กลิ่นคาว ส่งผลเสียต่อการค้าทั้งผู้บริโภคภายในประเทศและการส่งออก เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเร่งจัดระเบียบเน้นบริการซื่อตรง ประมงถูกกฎหมาย แพปลาถูกสุขอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกท่าเทียบเรือต้องมีระบบรองรับน้ำเสีย ควบคู่กับการบำบัดน้ำทิ้งจากท่าเทียบเรือ การคิดค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่า เน้นการประคับประคองให้คนทำอาชีพประมงอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน

“ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมประมงไทยมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดท่าเทียบเรือเอกชนที่ทันสมัย สะอาดกว่า เกิดขึ้นมาเป็นคู่แข่งมากมาย ส่งผลทำให้ท่าเทียบเรือซึ่งอยู่ในความดูแล อสป. 18 แห่ง สามารถประกอบกิจการรองรับเรือประมงได้เพียง 12 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 6 แห่งประสบปัญหาขาดทุนสะสมมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการปรับบทบาทการทำธุรกิจในหลายๆด้าน”

สำหรับท่าเทียบเรือที่มีปัญหา ผศ.มานพ บอกว่า ได้แก้ปัญหาการขาดสภาพคล่อง ลดภาวะการขาดทุน ด้วยการปรับภารกิจท่าเทียบเรือทั้ง 6 แห่งที่มีปัญหาให้สอด คล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นที่ อย่าง สะพานปลาอ่างศิลา ปัจจุบันปรับให้เป็นตลาดท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา สะพานปลาสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนเป็นภัตตาคารอาหารทะเล ตลาดสัตว์น้ำสุขอนามัย สะพานปลาหัวหิน ปรับให้เป็นท่าเทียบเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำประมงพื้นบ้าน สนับสนุนรองรับการท่องเที่ยว

ส่วน สะพานปลานครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน เรือไม่สามารถเข้า เทียบท่าได้ จึงเปลี่ยนบทบาทมาเป็นตลาดประมูลกุ้ง ปลาน้ำจืด ประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก สะพานปลาตราด ปรับให้เช่าทำสถานที่ซ่อมเรือ และเครื่องมือประมง และ สะพานปลาปราณบุรี ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวและตลาดของฝากผลิตภัณฑ์ประมง

และผลจากการปรับเปลี่ยนในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา อสป.สามารถแก้ปัญหาการขาดทุนได้ จากเดิมที่ก่อนหน้านั้นเคยขาดทุน 15 ล้านบาทต่อปี ปีนี้เริ่มมีผลกำไรเกิดขึ้นจำนวน 150,000 บาทแล้ว.

จากการบริหารจัดการท่าเทียบเรือภายใต้การดูแลของ อสป. ในแบบเก่ามีปัญหาด้านสุขอนามัยทั้งน้ำเสีย กลิ่นคาว ส่งผลเสียต่อการค้าทั้งผู้บริโภคภายในประเทศและการส่งออก เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเร่งจัดระเบียบเน้นบริการซื่อตรง 29 มี.ค. 2560 15:11 29 มี.ค. 2560 15:12 ไทยรัฐ