วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สส. ฟื้นฟู 13 ร.ร.เมืองคอนอ่วมน้ำท่วม ระดมสื่อการศึกษา จัดทำห้องสมุด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดมเครือข่าย ลงเมืองคอน จัดทำห้องสมุดให้โรงเรียน ต.ช.ด. ใน อ.ชะอวด และ อ.นบพิตำ เปิดรับบริจาคหนังสือ-วัสดุอุปกรณ์มอบให้โรงเรียนในพื้นที่ 13 แห่ง หลังได้รับความเสียหายหนักจากน้ำท่วมใต้...

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์ภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จะผ่านพ้นจนเข้าสู่ภาวะปกติมาได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากเหตุดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐทุกแห่ง เร่งดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือไปถึงประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุดและรวดเร็วที่สุด

ในส่วนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) นอกจากจะได้เข้าร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องแล้ว ล่าสุดยังได้จัดสร้างห้องสมุดและส่งมอบหนังสือพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยใน จ.นครศรีธรรมราช รวม 13 แห่ง โดยมีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา

“การดำเนินการดังกล่าว สืบเนื่องจากได้รับการประสานงานจากสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช เพื่อขอรับการสนับสนุนหนังสือและห้องสมุดแก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีโรงเรียน 2 แห่ง คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ต.ช.ด.) บ้านหลังอ้ายหมี อ.ชะอวด และโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านห้วยตง อ.นบพิตำ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องการทำห้องสมุด นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนในพื้นที่อีก 11 แห่ง ที่ขาดแคลนหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานในห้องสมุด เนื่องจากทุกอย่างถูกทำลายเสียหายจากเหตุน้ำท่วมไปจนหมดสิ้น ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้เร่งดำเนินการให้ช่วยเหลือให้อย่างเร่งด่วน”


นายสากล กล่าวต่อว่า หลังได้รับแจ้งจึงได้ประสานไปยังเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ อาทิ สำนักห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ชมรมห้องสมุดเฉพาะ ศูนย์ประสานงานสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เพื่อขอรับบริจาคหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนทั้ง 13 แห่ง ซึ่งปรากฏว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกองค์กร

สำหรับโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านหลังอ้ายหมี และโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านห้วยตก ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จและได้ส่งมอบให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 อย่างเป็นทางการไปแล้ว ส่วนอีก 11 โรงเรียน ได้ดำเนินการเปิดรับบริจาคและจัดหาหนังสือพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และส่งมอบแล้วเช่นกัน โดยได้รับความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและไปรษณีย์ไทย ซึ่งหนังสือและอุปกรณ์ที่ส่งมอบไปในครั้งนี้ จะสามารถช่วยปลูกปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนของทุกโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพและนำความรู้กลับมาดูแลท้องถิ่นของตัวเองให้มีความยั่งยืนต่อไป.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดมเครือข่าย ลงเมืองคอน จัดทำห้องสมุดให้โรงเรียน ต.ช.ด. ใน อ.ชะอวด และ อ.นบพิตำ เปิดรับบริจาคหนังสือ-วัสดุอุปกรณ์มอบให้โรงเรียนในพื้นที่ 13 แห่ง หลังได้รับความเสียหายหนักจากน้ำท่วมใต้... 29 มี.ค. 2560 15:10 29 มี.ค. 2560 15:24 ไทยรัฐ