วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมืองสุราษฎร์เดินหน้า “บ้านพอเพียงชนบท”

ยุคนี้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการอุ้มชูจากภาครัฐและฝ่ายปกครองในท้องถิ่นอย่างรอบด้าน...!

นายชุมพล สุขใส นอภ.เมืองสุราษฎร์ธานี เผยว่า สำหรับปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนมีกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเขตเมืองสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบ

ขณะที่รัฐบาลและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในชนบท ให้ลุล่วงภายในระยะเวลา 10 ปี โดยการประสานงานให้ชุมชนเป็นแกนหลักการแก้ปัญหา

เพื่อต่อยอดจากที่ พอช.เคยทำไว้ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จึงนำแนวทางนี้มาจัดทำเป็นโครงการในพื้นที่ วิธีการทำงานโดยให้องค์กรชุมชนเป็นแกนหลักเชื่อมโยงท้องถิ่นและภาคเอกชน

ดูๆไปแล้วรูปแบบคล้ายๆกับโครงการประชารัฐ แก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท โดยใช้ประเด็นความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นตั้ง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องอื่นๆอย่างรอบด้าน

สำหรับเขต อ.เมืองสุราษฎร์ธานี พอช. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนงบประมาณ 5.5 แสนบาท นำไปใช้ดำเนินการโครงการที่บอกมานี้

โดยสภาองค์กรชุมชนสุราษฎร์ธานีเป็นแกนหลักคัดเลือกบ้านที่ทรุดโทรมเห็นควรได้รับการช่วยเหลือ ซ่อมแซมให้มีความแข็งแรงมั่นคงนำร่องในพื้นที่ ต.บางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 30 หลัง

ขณะที่ภาพรวมปัญหานี้ทั้งจังหวัดมีแผนดำเนินงานบ้านพอเพียงชนบททั้งหมด 10 ตำบล จำนวน 308 ครัวเรือน ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560

นายชุมพล กล่าวด้วยว่า ล่าสุดได้เปิดโครงการซ่อมสร้างบ้านให้ นางแฉล้ม ถาวรพร อายุ 83 ปี ชาว ต.บางไทร ซึ่งอยู่อาศัยมานานหลายสิบปี จนมีสภาพชำรุดทรุดโทรม

รูปแบบวิธีการตรงตามที่ภาครัฐกำหนดไว้ในโครงการบ้านพอเพียงชนบทไว้อย่างชัดเจน...!

โสรยา ทรัพย์สมบัติ / รายงาน

29 มี.ค. 2560 14:57 29 มี.ค. 2560 14:58 ไทยรัฐ