วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทบ.แจ้งชายไทยเกณฑ์ทหาร 1-12 เม.ย. เผยปีนี้ต้องการ 103,097 นาย

ภาพจาก สลก.ทบ.

ทบ.แจ้งชายไทยเตรียมเข้ารับการตรวจเลือกทหาร 1-12 เม.ย.นี้ ย้ำให้นำหลักฐานมาให้ครบ เพื่อแสดงตนต่อ คกก.ตรวจเลือกที่หน่วย ทั้งนี้จำนวนที่กองทัพต้องการมีทั้งสิ้น 103,097 นาย...

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.60 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกำหนดทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ว่า​​กองทัพบกได้กำหนดวันทำการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ระหว่างวันที่ 1-12 เม.ย.นี้ ยกเว้น 1 วัน คือวันที่ 6 เม.ย.นี้ โดยจะทำการตรวจเลือกทหารพร้อมกันทั้ง 77 จังหวัด 928 อำเภอ รวมทั้งจัดสรรคณะกรรมการตรวจเลือกฯ  153 คณะ ทั้งนี้จะดำเนินการจัดสรรคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการรายงานผลการตรวจเลือกเพื่อยืนยันตัวตน ควบคู่กับคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ด้วย เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบุคคลอื่นเข้ามาตรวจเลือกทหารแทน สำหรับผู้ที่ได้รับเรียกหมายให้เข้ารับการตรวจเลือกฯ จะต้องเข้ารับรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้ระบุไว้ตามเอกสารหมายเรียก พร้อมนำเอกสารสำคัญติดตัวไปประกอบการตรวจเลือกฯ อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) หลักฐานการศึกษา ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า ส่วนทางด้านนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลที่จะขอผ่อนผันนั้น ก็ให้เดินทางไปติดต่อแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ด้วยเช่นกัน หากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บป่วยกะทันหัน และไม่สามารถไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ให้แจ้งต่อฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่งตัวแทนเข้าแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ทันที โดยที่ผ่านมา ปี 2559 มีชายไทยร้องขอสมัครเป็นทหารกองประจำการสูงถึงร้อยละ 46 ทั้งนี้ขอย้ำถึงใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) จะต้องได้รับจากประธานกรรมการตรวจเลือกฯ ในวันที่เข้ารับการตรวจเลือกฯ เท่านั้น หากได้รับจากบุคคลอื่น ถือว่าไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้ ไม่สามารถนำไปแสดงในการสมัครงานได้ ทั้งนี้ผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีนี้ ได้แก่ ผู้ที่เกิด พ.ศ.2539 (อายุ 21 ปีบริบูรณ์) กับผู้ที่เกิด พ.ศ.2531-2538 (อายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ เฉพาะคนที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก) ทั้งนี้จำนวนที่กองทัพบกต้องการทั้งสิ้น 103,097 นาย แบ่งแยกเป็นกองทัพบก 76,953 นาย, กองทัพเรือ 16,000 นาย, กองทัพอากาศ 8,420 นาย, กองบัญชาการทหารสูงสุด 1,173 นาย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 551 นาย.

ทบ.แจ้งชายไทยเตรียมเข้ารับการตรวจเลือกทหาร 1-12 เม.ย.นี้ ย้ำให้นำหลักฐานมาให้ครบ เพื่อแสดงตนต่อ คกก.ตรวจเลือกที่หน่วย ทั้งนี้จำนวนที่กองทัพต้องการมีทั้งสิ้น 103,097 นาย... 29 มี.ค. 2560 14:56 ไทยรัฐ