วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สจล.มุ่งที่ 1 อาเซียนด้านวิทย์เปิด 5 โครงการรองรับ

สจล.มุ่งที่ 1 อาเซียนด้านวิทย์เปิด 5 โครงการรองรับ

  • Share:

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล.ตั้งเป้าที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลอมรวมสาขาวิชาต่างๆทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ ศิลปะ ดนตรี เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของสหวิทยาการ โดยเตรียมเปิด 5 โครงการ ได้แก่ 1.วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ เพื่อผลิตแพทย์ที่สามารถรักษาคนและคิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์จากต่างประเทศได้ ซึ่งจะเปิดปีการศึกษา 2561 2.ร.ร.สาธิต-นานาชาติพระจอมเกล้าจะเริ่มเปิดรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมพร้อมเด็กด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.วิทยาลัยวิศวกรรมอวกาศและระบบโลก เพื่อผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำ ภัยธรรมชาติ พลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับองค์การอวกาศโลกและของญี่ปุ่น โดย สจล.มุ่งมั่นที่จะสร้างนักบินอวกาศไทยให้ได้ในอนาคต 4.วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศ 5.สำนักวิศวกรรมสังคีต ซึ่งเป็นศาสตร์ที่หลอมรวมทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดนตรี ซึ่งขณะนี้อุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านนี้จะช่วยผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรมบันเทิงแห่งอาเซียนได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้