วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไทยประกันรับคุ้มครองทหาร

ไทยประกันรับคุ้มครองทหาร

  • Share:

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กองทัพบกได้ร่วมกับบริษัทลงนามต่อสัญญาประกันชีวิตทหารต่อเนื่องเป็นปีที่ 31 โดยให้ความคุ้มครองกำลังพลทุกระดับชั้น ทั้งในยามสงบและยามสถานการณ์ปกติ ระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.60-31 มี.ค.61

“ไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่รับประกันชีวิตทหาร โดยมิได้แสวงหากำไร เนื่องจากหากปีใดมีการจ่ายสินไหมทดแทนต่ำกว่าเบี้ยประกันรับ บริษัทจะคืนเงินส่วนเกินแก่กองทัพบก เพื่อนำไปใช้เป็นสวัสดิการต่อไป ตั้งแต่บริษัทรับประกันชีวิตทหารจนถึงปัจจุบัน ได้จ่ายสินไหมทดแทนแก่ทหารที่ทุพพลภาพและเสียชีวิตรวมกว่า 16,000 นาย คิดเป็นเงินสินไหมทดแทน 1,011 ล้านบาท และคืนเงินส่วนเกินแก่กองทัพบกเพื่อเป็นสวัสดิการแล้วจำนวนทั้งสิ้น 23.77 ล้านบาท”

ทั้งนี้ กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครอง ได้แก่ พลที่ออกปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งในและนอกประเทศ, นักเรียนนายร้อยที่เสียชีวิตและทุพพลภาพ รวมทั้งคุ้มครองข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในยามปกติ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้