วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชง“สหกรณ์”แก้ราคาสินค้าเกษตร

ชง“สหกรณ์”แก้ราคาสินค้าเกษตร

  • Share:

ผู้สื่อข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งยกระดับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ที่ทำธุรกรรมด้านการเกษตรเพื่อให้ทุกสหกรณ์ทำธุรกิจได้ครบวงจรธุรกิจ ตั้งแต่รับฝากเงิน ให้กู้ รับซื้อ แปรรูปและขาย จากที่ขณะนี้มีเพียง 68 แห่ง หรือ 1.7% จากสหกรณ์ที่ทำธุรกิจด้านการเกษตรทั้งหมด 3,941 แห่ง โดยจะต้องหาแนวทางให้สหกรณ์ทำธุรกิจครบวงจร โดยเฉพาะธุรกิจรวบรวมหรือแปรรูปที่ให้ บริการสมาชิก ซึ่งเป็นตัวช่วยที่ทำให้ราคาสินค้าการเกษตรไม่ตกต่ำ ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้มากกว่ารายจ่าย

ทั้งนี้ สมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์การเกษตรมีเงินออมต่อสมาชิกเฉลี่ย 2,143.21 บาทต่อคน และหนี้สินต่อสมาชิกเฉลี่ย 4,154.64 บาท ต่อคน มีมูลค่าธุรกิจ 7,348 ล้านบาท ประกอบด้วย สินเชื่อ 1,901 ล้านบาท คิดเป็น 25.87% รับฝากเงิน 39 ล้านบาท คิดเป็น 3.25% จัดหาสินค้า มาจำหน่าย 794 ล้านบาท คิดเป็น 10.81% รวบรวมและแปรรูป 4,393 ล้านบาท คิดเป็น 59.78% และให้บริการ 21 ล้านบาท คิดเป็น 0.29%.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้