วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.จัดเต็มหนุน “รถยนต์ไฟฟ้า”

ลดภาษี-เพิ่มสิทธิประโยชน์ดูดลงทุนต่างชาติ

ครม.คลอด 6 มาตรการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งเป้าภายใน 5 ปี ลงทุนทะลุ 20,000 ล้านบาท ประเคนภาษีหนุนเต็มที่ ลดภาษีสรรพสามิตให้ 50% ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดและไฮบริดปลั๊กอิน ส่วนรถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ลดเหลือ 2% พร้อมยกเว้นอากรนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูป 2 ปี

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยแบ่งเป็น 6 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างอุปทาน, มาตรการกระตุ้นตลาดภายในประเทศ, การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดทำมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้า, การบริหารจัดการแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว และมาตรการด้านอื่นๆ จากมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะทำให้เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี และผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ประมาณ 2-3% ของรถยนต์ทั้งระบบที่ผลิตได้ปีละประมาณ 1 ล้านคัน หรือเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 20,000-30,000 คัน โดยขณะนี้มีบริษัทผลิตรถยนต์มาหารือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แล้ว 2-3 บริษัท

สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างอุปทานนั้น ทางบีโอไอได้เสนอมาตรการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแยกตามประเภท คือ รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า หรือเรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด, รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก หรือเรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ซึ่งผู้ที่ทำตามเงื่อนไขที่บีโอไอกำหนด จะให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แบ่งตามประเภทของรถยนต์ไฟฟ้า เช่น การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 10 ปี รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินได้สิทธิประโยชน์ 6 ปี เป็นต้น

สำหรับมาตรการใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบของ ครม.เป็นส่วนของกระทรวงการคลังโดยให้กรมสรรพสามิต ออกประกาศกำหนดให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราพิเศษ ดังนี้คือ รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน จะลดภาษีสรรพสามิตลงจากอัตราปกติ 50% ซึ่งคิดอัตราดังนี้ รถยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 100 กรัม เก็บภาษี 10% ลดลงเหลือ 5%, ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 150 กรัม เสียภาษี 20% ลดลงเหลือ 10%, ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิน 150 กรัม แต่ไม่เกิน 200 กรัม เสียภาษี 25% ลดลงเหลือ 12.5% และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 200 กรัมขึ้นไป เก็บภาษี 30% ลดลงเหลือ 15% ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ จากเดิมเสียภาษี 10% ลดลงเหลือ 2% โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องผ่านการอนุมัติโครงการจากบีโอไอและมีการผลิตและใช้แบตเตอรี่
ในประเทศตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป ถ้าทำไม่ได้ตามเงื่อนไขจะถูกเรียกเก็บภาษีที่ยกเว้นให้คืนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์น่าจะวางแผนล่วงหน้าและทำตามเงื่อนไขได้

ขณะเดียวกัน ทางกรมศุลกากรยังจะออกประกาศยกเว้นอากรนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูป เพื่อทดลองตลาดในปริมาณที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ความเห็นชอบเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับมาตรการกระตุ้นตลาดภายในประเทศ ครม.มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการพร้อมตั้งงบประมาณมาสนับสนุนดังนี้ ทางกระทรวงคมนาคมจะไปจัดทำแผนเช่ารถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ มาใช้เป็นรถยนต์บริการของสนามบิน หรือลีมูซีน ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะนำรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่มาใช้งานในพื้นที่ปลอดมลพิษ โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี กระทรวงพลังงานจะศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแท็กซี่มาปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จากปัจจุบันที่เริ่มดำเนินการแล้วในรถตุ๊กตุ๊กรับจ้าง ด้านกระทรวงวัฒนธรรม จะพิจารณานำรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ไปใช้ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่

ด้านการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ทางกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันศึกษาแผนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่เป้าหมายและถนนหลักที่เชื่อมต่อพื้นที่เป้าหมาย ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งดำเนินการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติให้เสร็จตามกำหนดคือเดือน มี.ค.2561 จัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าให้ครบถ้วนด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องจัดทำแผนการบริหารและกำจัดซากแบตเตอรี่รถยนต์ ส่วนมาตรการอื่นๆจะให้สถาบันยานยนต์รับผิดชอบจัดทำโครงการเพิ่มผลิตภาพ เน้นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรมารองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตอย่างต่อเนื่อง.

ครม.คลอด 6 มาตรการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งเป้าภายใน 5 ปี ลงทุนทะลุ 20,000 ล้านบาท ประเคนภาษีหนุนเต็มที่ ลดภาษีสรรพสามิตให้ 50% ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดและไฮบริดปลั๊กอิน ส่วนรถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ลดเหลือ 2% 29 มี.ค. 2560 01:13 29 มี.ค. 2560 02:49 ไทยรัฐ