วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ให้คิดตามระยะแทน 15 รวด

แคมเปญเว็บหนุน BRT เสนอผู้ว่า-จี้ห้ามจริงรถล้ำเลน BRT

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.60 น.ส.สิริกัญญา กาญจนประกร ผู้สร้างแคมเปญ “ปรับขึ้นค่าโดยสารบีอาร์ทีแทนยกเลิกการให้บริการ ก่อนถูกยกเลิก 1 พ.ค.60” ผ่านเว็บไซต์ www.Change.org พร้อมรวบ รวมรายชื่อประชาชนกว่า 7,000 ราย เสนอไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี สนับสนุนให้ กทม.ดำเนินโครงการบีอาร์ทีต่อ กล่าวถึงกรณีที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม ยืนยันเดินหน้าโครงการรถประจำทางด่วนพิเศษ หรือบีอาร์ที ต่อไปว่า ดีใจ เมื่อทราบข่าวว่า กทม. จะไม่ยกเลิกโครงการเดินรถบีอาร์ที และราคาค่าโดยสารที่จะจัดเก็บ 15 บาทตลอดสายเป็นราคาที่ยอมรับได้ แต่ตนเสนอว่าควรคิดอัตราค่าโดยสารควรคิดตามระยะทาง เพราะผู้ใช้บริการบางรายใช้บีอาร์ทีเพียงระยะสั้นๆคือ 1 สถานี แต่จะต้องจ่าย 15 บาท อาจจะไม่เป็นธรรม ขณะเดียวกัน หาก กทม.เก็บ 15 บาทตลอดสายแล้วยังขาดทุนอีกก็จะยกเลิกโครงการฯ จึงอยากให้ทบทวนค่าโดยสารตามที่ทางเครือข่ายเคยได้เสนอผ่านเว็บไซต์ก่อนหน้านี้คือ 1.สำหรับบุคคลทั่วไป 10 บาท (1-3 สถานี) 15 บาท (4-6 สถานี) 20 บาท (7-9 สถานี) 25 บาท (10-12 สถานี) 2.นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ทุกสัญชาติ) รวมถึงข้าราชการ ลูกจ้าง และข้าราชการบำนาญของ กทม. 10 บาทตลอดสาย 3.นักเรียนในเครื่องแบบ 5 บาท และ 4. ยกเว้นค่าบริการผู้พิการและภิกษุสามเณร

นอกจากนี้ อยากเสนอให้หน่วยงานผู้รับ ผิดชอบงานจราจรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด คือ ห้ามรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เข้าไปขับขี่ในเลนบีอาร์ที โดยเฉพาะช่วงเวลา 07.00-08.00 น. หรือชั่วโมงเร่งด่วน หากทำได้จะทำให้คนหันมาใช้บริการมากขึ้น เพราะเป็นรถด่วนจริง นอกจากนี้ ในอนาคต หาก กทม.มีโครงการสร้างระบบขนส่งมวลชนอื่นๆในพื้นที่เส้นทางเดินรถบีอาร์ที เช่น โมโนเรล รถไฟฟ้ารางเบา ขอเสนอว่าไม่ควรสร้างโครงการทับเส้นทางเดิมบีอาร์ที แต่ควรก่อสร้างเชื่อมต่อกับบีอาร์ที.

น.ส.สิริกัญญา กาญจนประกร ผู้สร้างแคมเปญ “ปรับขึ้นค่าโดยสารบีอาร์ทีแทนยกเลิกการให้บริการ ก่อนถูกยกเลิก 1 พ.ค.60” ผ่านเว็บไซต์ www.Change.org พร้อมรวบ รวมรายชื่อประชาชนกว่า 7,000 ราย เสนอไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี 29 มี.ค. 2560 01:06 29 มี.ค. 2560 02:40 ไทยรัฐ