วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปรบมือ! นร.ขอนแก่นวิทยายน สอบโอเน็ตเลขเต็มร้อย 4 คน ติดหมออีกเพียบ

ปรบมือ! นร.ขอนแก่นวิทยายน สอบโอเน็ตเลขเต็มร้อย 4 คน ติดหมออีกเพียบ

  • Share:

ปรบมือ! นร.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สอบโอเน็ตเลขเต็มร้อยคะแนน 4 คน แถมยังสอบติดคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ อีก 38 คน และอีก 4 คนได้ทุนไปศึกษาต่างประเทศอีกด้วย

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 60 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ.รร.ขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า ปีนี้มีนักเรียนที่มีคะแนนสอบระดับชาติ หรือ O-NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 ในวิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย นายวรวัฒน์ ลอศิริกุล ชั้น ม.6/7 นายอัชชานันท์ มานิตพรสุทธ์ ชั้น ม.6/7 และ นายสุวิชา สุพัฒนะพงศ์ ชั้น ม.6/15 รวมทั้ง น.ส.จิรัชยา ชนาเทพาพร ชั้น ม.6/6 ขณะเดียวกัน ปีการศึกษา 2559 ยังมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ อีกจำนวน 38 คน

นอกจากนี้ ยังมีผลสัมฤทธิ์จากกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในส่วนของนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ ที่ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาในต่างประเทศแบบเต็ม และแบบร้อยละ 80 จำนวน 4 คน โดยนายคุณาชนม์ สมบูรณ์พร ม.6 นักเรียนทุนเรียนฟรี EP, KKW ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และได้รับทุนเรียนฟรี ที่คณะ College of International Management, Ritsumeikan University, APU, Japan และยังมีนักเรียนตัวแทนประเทศไทยเข้าศึกษาดูงานที่องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกด้วยพระองค์เอง

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้มีการนำเรื่องยินดีดังกล่าวแจ้งให้กับ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและคณะผู้บริหารของศึกษาธิการจังหวัดและ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับทราบแล้ว และเตรียมที่จะมอบใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีขอนแก่นให้กับนักเรียนทั้ง 4 คน รวมทั้งบุคคลต้นแบบของโรงเรียนเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับลูกๆ ทุกคนที่ตั้งใจจนประสบผลสำเร็จทางการศึกษา และก้าวสู่การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาตามที่ได้ตั้งใจไว้ โดยจะประกอบพิธีมอบในวันที่ 30 มี.ค.ที่จะถึงนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้