วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประกาศนียบัตร HA ความภาคภูมิใจของ รพ. 30 เตียง 'บางสะพานน้อย'

ประกาศนียบัตร HA ความภาคภูมิใจของ รพ. 30 เตียง 'บางสะพานน้อย'

  • Share:

"HA" ความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีแพทย์ประจำเพียง 2 คน รวมทั้ง ผอ. แต่มีความร่วมมือในหน่วยงาน และจากประชาชนในพื้นที่ จนได้รับการรับรอง...

วันที่ 28 มี.ค. 60 นพ.สมพงษ์ พัฒกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการ รพ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกับองค์กร เช่น สปสช.-สวรส.-สช.-สสส. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และทุกภาคส่วน เพื่อรวมพลังในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประสบผลสำเร็จ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่ต่อเนื่อง และการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการที่ดี

ดังนั้น โรงพยาบาลบางสะพานน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันขับเคลื่อนระบบบริการสาธารณสุขเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 สำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐานเอชเอ (Hospital Accreditation : HA) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองกระบวนการคุณภาพของประเทศไทยที่สากลยอมรับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรสาธารณสุข

"โรงพยาบาลบางสะพานน้อย เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีแพทย์ประจำรวมทั้งตนเองด้วยเพียง 2 คน ดูแลประชาชนในด้านสุขภาพ 39,553 คน แต่ด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในสังกัด หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั้ง 41 หมู่บ้าน การทำงานคุณภาพทุกมิติ จึงก้าวผ่านไปด้วยดี จนเป็นสถานพยาบาลได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) สำหรับสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ" นพ.สมพงษ์ กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้