วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.เข้ม! เห็นชอบเพิ่มโทษ ก.ม.เมาแล้วขับ

ครม.เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติม ก.ม.เมาแล้วขับ ปรับเกณฑ์แอลกอฮอล์ในเลือด อายุไม่ถึง 20 ปี พบแอลกอฮอล์เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่า "เมา"

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ 16 ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน ในเรื่องเมาและขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เสนอ โดยมีการปรับปรุงเกณฑ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่ให้ถือว่าเมาสุรา จากเดิมกำหนดว่าปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้ถือว่าเมาสุรา แต่การปรับแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว คือ ผู้ขับขี่ที่อายุไม่ถึง 20 ปี ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้ถือว่าเมาสุรา รวมถึงผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือผู้ขับขี่ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้ถือว่าเมาสุรา สำหรับบุคคลอื่นๆ ยังใช้กฎหมายเดิมคือ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์.

ครม.เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติม ก.ม.เมาแล้วขับ ปรับเกณฑ์แอลกอฮอล์ในเลือด อายุไม่ถึง 20 ปี พบแอลกอฮอล์เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่า "เมา" 28 มี.ค. 2560 17:18 28 มี.ค. 2560 18:42 ไทยรัฐ