วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สส.ปลุกกระแสอุตฯ 'อัพไซเคิล' รับประเมินผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้

สส.ปลุกกระแสอุตสาหกรรม นำวัสดุเหลือใช้ทำผลิตภัณฑ์เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือม.เกษตรศาสตร์ สวทช. และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเกณฑ์อัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รับรองผลิตภัณฑ์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก... 

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (Upcycle) โดยในปี 2559 ได้ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาเกณฑ์อัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Upcycle Carbon Footprint) เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีกระบวนการผลิตที่สามารถช่วยลด หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง 34 ผลิตภัณฑ์ จาก 21 สถานประกอบการ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2560 และเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อขอการรับรองภายใต้สัญลักษณ์ G-Upcycle และ Upcycle Carbon Footprint และส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมอัพไซเคิลให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย นำไปสู่เป้าหมายการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดการอบรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G-Upcycle เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

“ผลการจัดกิจกรรมปรากฏว่า มีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา เอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจ มาเข้าร่วมกว่า 130 คน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะทำให้เกิดการพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อัพไซเคลิด ให้เกิดความแพร่หลาย และเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ประเทศไทยต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าว

ขณะที่ นายยุทธนา อโนทัยสินทวี ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์รีไซเคิล แบรนด์ The Remaker เจ้าของ Garmento Board กล่าวว่า สินค้าที่ออกแบบเป็นสินค้าแฟชั่นที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ในเชิงอุตสาหกรรม เช่น กระเป๋าที่ผลิตจากยางในรถและผ้าคลุมรถบรรทุก การนำเศษผ้าหรือเสื้อผ้ามือสองมาขึ้นรูปเป็นวัสดุทดแทนไม้เพื่อทำเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งงานลักษณะนี้ทำให้เกิดประโยชน์ทันที คือ ลดขยะ และลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

สส.ปลุกกระแสอุตสาหกรรม นำวัสดุเหลือใช้ทำผลิตภัณฑ์เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือม.เกษตรศาสตร์ สวทช. และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเกณฑ์อัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รับรองผลิตภัณฑ์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก... 28 มี.ค. 2560 17:13 28 มี.ค. 2560 17:32 ไทยรัฐ