วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องค์กรสตรี จี้ พม. ตื่นตัวสกัดลวนลาม-คุกคามทางเพศ ช่วงสงกรานต์

ผอ.มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เข้าพบ อธิบดี สค. ยื่นข้อเรียกร้องต่อ พม. ให้ออกมาตรการป้องกันปัญหาการถูกลวนลาม คุกคามทางเพศ ช่วงสงกรานต์ พบหญิง 51.9% เคยถูกฉวยโอกาส โดนลวนลาม

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.60 ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผอ.มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และแกนนำผู้หญิง พ่อแม่ผู้ปกครอง กว่า 30 คน เข้าพบ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดี สค. เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ออกมาตรการป้องกันปัญหาการถูกลวนลาม คุกคามทางเพศช่วงสงกรานต์

นายจะเด็จ กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์มักเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิ ลวนลาม คุกคามทางเพศ และทวีความรุนแรงมากขึ้น สะท้อนจากผลสำรวจ ทัศนคติผู้หญิงไทยต่อเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 จากกลุ่มตัวอย่างผู้หญิง 1,793 ราย อายุ 10-40 ปี พบว่า 85.9% เห็นว่า ไม่ควรมีการฉวยโอกาสลวนลามในช่วงสงกรานต์ และควรมีมาตรการควบคุมป้องกัน เกินครึ่ง หรือ 51.9% เคยถูกฉวยโอกาสถูกลวนลามคุกคามทางเพศมาแล้ว เมื่อถามถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เคยเจอบ่อยที่สุดคือ ถูกฉวยโอกาสคุกคามทางเพศ ตามด้วยถูกก่อกวนจากคนเมาสุรา บังคับให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัญหาการทะเลาะวิวาท ซึ่งปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญ มาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทางมูลนิธิฯ และภาคีเครือข่ายฯ จึงได้ยื่นข้อเสนอเพื่อให้ พม. นำไปพิจารณา ดังนี้

1. เร่งรณรงค์ยุติการลวนลามคุกคามทางเพศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็ก รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยการเร่งประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์เพื่อการระงับเหตุและบังคับใช้กฎหมายได้ทันท่วงที 2. บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นๆ สร้างความตระหนักและร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

3. ให้ความสำคัญในปัญหาอันเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เป็นปัจจัยร่วมสำคัญต่อปัญหาการคุกคามทางเพศ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จึงควรป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ต้นตอสำคัญ และ 4. มูลนิธิฯ และภาคีเครือข่ายงดเหล้าทุกจังหวัด ยินดีร่วมมือกับกระทรวงฯ ในการรณรงค์ เฝ้าระวังและแจ้งเหตุ เพื่อลดปัญหาดังกล่าว

ด้าน นายเลิศปัญญา กล่าวว่า จะนำข้อเรียกร้องเสนอ รมว.พม. เพื่อนำสู่การกำหนดนโยบายแก้ไขและป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม โดย สค. พร้อมขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการรณรงค์งดสุรา หยุดคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ

ผอ.มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เข้าพบ อธิบดี สค. ยื่นข้อเรียกร้องต่อ พม. ให้ออกมาตรการป้องกันปัญหาการถูกลวนลาม คุกคามทางเพศ ช่วงสงกรานต์ พบหญิง 51.9% เคยถูกฉวยโอกาส โดนลวนลาม 28 มี.ค. 2560 15:32 28 มี.ค. 2560 17:41 ไทยรัฐ