วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พาณิชย์' มั่นใจอันดับความยาก-ง่ายทำธุรกิจไทยปี 61 ดีขึ้นแบบก้าวกระโดด

'พาณิชย์' มั่นใจ อันดับความยาก-ง่ายทำธุรกิจไทยปี 61 ที่ธนาคารโลกจะประกาศเดือนต.ค.นี้ ดีขึ้นแบบก้าวกระโดด ตั้งเป้าติด 1 ใน 30 หลังเปิดให้จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.60 นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงอันดับความยาก-ง่ายในการทำธุรกิจของไทยประจำปี 61 ที่ธนาคารโลกจะประกาศผลเดือนต.ค.60 ว่า มั่นใจอันดับของไทยจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดด หรือขยับมาอยู่ใน 30 อันดับแรก จาก 190 ประเทศที่ถูกจัดอันดับทั่วโลก ตามเป้าหมายของรัฐบาล จากปี 60 ที่ธนาคารโลกได้ประกาศผลเมื่อเดือนต.ค.59 ไทยอยู่ที่อันดับ 46 ส่วนตัวชี้วัดด้านการเริ่มต้นการทำธุรกิจของไทย จะขยับขึ้นแบบก้าวกระโดดเช่นกัน จากปี 60 ไทยอยู่อันดับที่ 78 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของนักธุรกิจต่างชาติ

สำหรับสาเหตุที่ทำให้มั่นใจว่า ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจของไทยจะดีขึ้น เป็นเพราะกรมได้พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลให้มีความทันสมัย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลทางออนไลน์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ได้แล้ว ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้นจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ เปลี่ยนแปลง จนถึงเลิกประกอบธุรกิจ

“ทุกขั้นตอนดำเนินการผ่านระบบ e-Registration ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียน ลดการใช้เอกสาร ลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาการเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่ (นายทะเบียน) และทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น”

อย่างไรก็ตาม e-Registration จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป ซึ่งเมื่อเปิดให้ใช้บริการอย่างสมบูรณ์แล้ว จะส่งผลให้การจดทะเบียนธุรกิจของไทยเทียบเท่าประเทศที่มีแนวปฏิบัติด้านการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจที่เป็นเลิศของโลกจาก Best Practice เช่น นิวซีแลนด์ ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ

ทั้งนี้ ในทุกปี ธนาคารโลกจะจัดทำรายงานการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของ 190 ประเทศทั่วโลก หรือ Doing Business ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ ค่าใช้จ่าย ระบบอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดในการสำรวจ 10 ด้าน ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ การขออนุญาตก่อสร้าง การขอใช้ไฟฟ้า การจดทะเบียนสินทรัพย์ การได้รับสินเชื่อ การคุ้มครองผู้ลงทุน การชำระภาษี การค้าระหว่างประเทศ การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง และการแก้ไขปัญหาล้มละลาย

'พาณิชย์' มั่นใจ อันดับความยาก-ง่ายทำธุรกิจไทยปี 61 ที่ธนาคารโลกจะประกาศเดือนต.ค.นี้ ดีขึ้นแบบก้าวกระโดด ตั้งเป้าติด 1 ใน 30 หลังเปิดให้จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 เม.ย.นี้ 28 มี.ค. 2560 15:20 28 มี.ค. 2560 15:57 ไทยรัฐ