วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กป๊อก' ยันใช้ ก.ม.เข้มลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ วอนห้ามดื่มขณะขับ

มท.1 ยันช่วงสงกรานต์ บังคับใช้ ก.ม.คุมเข้ม หวังลดอุบัติเหตุ พร้อมตั้งด่านตรวจถนนสายหลัก-สายรอง ขณะที่ สตช.ชง ครม.ปรับแก้ ก.ม.ปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่อายุไม่ถึง 20 ปี ห้ามมีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ในการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อดูแลประชาชนเรื่องการเดินทาง การใช้ยานพาหนะ เพื่อลดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิต ทั้งนี้จะมีการแก้ไขกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นของกระทรวงคมนาคม โดยจะมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้น อาทิ การตั้งด่านตรวจ ไม่ว่าจะเป็นบนถนนสายหลักหรือถนนสายรอง โดยท้องถิ่นและการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ให้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยมีวัฒนธรรมที่ดี สำคัญต้องขอร้องประชาชนไม่ให้ดื่มสุรา แล้วขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดโดยเด็ดขาด เนื่องจากสถิติที่ผ่านมาเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นช่วงของเทศกาลหรือช่วงปกติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 มี.ค.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (การกำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่ถือว่าเมาสุราในขณะขับรถ สำหรับผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือผู้ขับขี่ซึ่งได้ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว สาระสำคัญ ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ว่าด้วยจากถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดกรณีตรวจวัดจากเลือด เกิน 50 เปอร์เซ็นต์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เป็นกรณีตรวจวัดจากเลือดให้ถือเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ คือ ก.ผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 20 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ ข.ผู้ขับขี่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือผู้ขับขี่ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวมีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ค.บุคคลอื่นนอกจาก (ก)และ(ข) มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ส่วนกรณีตรวจวัดจากลมหายใจหรือปัสสาวะ ให้เทียบปริมาณแอลกอฮอล์โดย ให้เทียบปริมาณแอลกอฮอล์โดยใช้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ ก.กรณีตรวจวัดจากลหายใจให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลค่าเท่ากับ 2,000 ข.กรณีตรวจวัดจากปัสสาวะให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลค่าเท่ากับเศษ 1 ส่วน 1.3

มท.1 ยันช่วงสงกรานต์ บังคับใช้ ก.ม.คุมเข้ม หวังลดอุบัติเหตุ พร้อมตั้งด่านตรวจถนนสายหลัก-สายรอง ขณะที่ สตช.ชง ครม.ปรับแก้ ก.ม.ปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่อายุไม่ถึง 20 ปี ห้ามมีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 28 มี.ค. 2560 10:52 28 มี.ค. 2560 11:15 ไทยรัฐ