วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกม.วางระเบียบคัดเจ้าภาพ กีฬาเยาวชน-กีฬาแห่งชาติ เม.ย.นี้

กกท.วางคิวเปิดรับจังหวัด เจ้าภาพจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ เดือน เม.ย.นี้ โดยกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จะคัด 2 ครั้ง ปี 2562 และ 2563 ส่วนกีฬาแห่งชาติ คัด 1 ครั้ง ในปี 2565 หลังจากนั้นจะให้จังหวัดนำเสนอข้อมูล แล้ว กกท.ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและพิจารณาเลือก คาดประกาศผลได้ไม่เกินเดือน ส.ค.นี้...

วันที่ 28 มี.ค. 60 นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า การคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาตินั้น กกท. วางแผนงานไว้ว่า หลังจากจบกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์” ที่จังหวัดชุมพรและระนอง รับหน้าที่จัดร่วมกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไปแล้ว กกท. จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพ พร้อมกับประชุมวางหลักเกณฑ์ และออกหนังสือแจ้งจังหวัดต่างๆที่สนใจให้แสดงประสงค์เข้ามา ได้ประมาณเดือน เม.ย.นี้

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งจัดแข่งขันทุกปี จะคัด 2 ครั้ง ครั้งที่ 35 ปี 2562 และครั้งที่ 36 ปี 2563 ส่วนกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจัดแข่งขัน 2 ปีครั้ง คัดไว้อีก 1 ครั้ง ครั้งที่ 48 ปี 2565 หลังจากนั้นจะให้จังหวัดที่เสนอตัวเข้ามา นำเสนอข้อมูล แล้ว กกท. จะลงพื้นที่สำรวจสนาม ที่พัก ความพร้อมด้านต่างๆ และจะมีการพิจารณาเลือก คาดประกาศผลได้ไม่เกินเดือน ส.ค.นี้ ซึ่งในเวลานี้เท่าที่ทราบมีหลายจังหวัดที่เริ่มสอบถามข้อมูลแสดงความสนใจเข้ามาแล้ว

สำหรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หลังจากจบการแข่งขันครั้งที่ 33 ที่จังหวัดชุมพรและระนอง ในปี 2560 แล้ว ในครั้งที่ 34 จังหวัดน่าน จะเป็นเจ้าภาพ ปี 2561 ขณะที่กีฬาแห่งชาติ ครั้งต่อไป ครั้งที่ 45 จังหวัดสงขลา รับหน้าที่จัดปี 2560 (เลื่อนมาจากปี 2559 เนื่องจากสงขลาไม่พร้อม) ส่วนครั้งที่ 46 จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพปี 2561 และครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ รับหน้าที่จัดในปี 2563

กกท.วางคิวเปิดรับจังหวัด เจ้าภาพจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ เดือน เม.ย.นี้ โดยกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จะคัด 2 ครั้ง ปี 2562 และ 2563 ส่วนกีฬาแห่งชาติ คัด 1 ครั้ง ในปี 2565 คาดประกาศผลได้ไม่เกินเดือน ส.ค.นี้... 28 มี.ค. 2560 10:13 28 มี.ค. 2560 13:07 ไทยรัฐ