วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"คสช." จัดเวทีให้ความรู้ พลังงานไฟฟ้าภาคใต้

"คสช." จัดเวทีให้ความรู้ พลังงานไฟฟ้าภาคใต้

  • Share:

เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 27 มี.ค.ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลโทคุณวุฒิ หมอแก้ว แม่ทัพน้อยที่ 4 ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ภาคประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วม

พลโทคุณวุฒิ หมอแก้ว แม่ทัพน้อยที่ 4 ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.จัดเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมกันอีก 2 จังหวัด คือ ที่ จ.กระบี่ และสุราษฎร์ธานี เพื่อดึงภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ สร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ การสร้างโรงไฟฟ้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด พร้อมเปิดเวทีให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

ด้านพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก/เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห่วงใยสถานการณ์พลังงานของประเทศเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีการประกอบอาชีพด้านการประมง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานในพื้นที่ภาคใต้ จึงเปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งมีหลายหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้น อาทิ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ในภาคเช้า จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้” การบรรยายเรื่อง “ทางเลือกที่เหมาะสมและยอมรับในการสร้างโรงไฟฟ้า”, การบรรยายเรื่อง “ข้อพิจารณาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ส่วนในภาคบ่าย เป็นการนำเสนอความคิดเห็นจากผู้แทนในจังหวัดต่างๆ ซึ่งมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นผู้ควบคุมเวที และสรุปข้อมูลความคิดเห็น เพื่อจัดทำรายงานนำเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป โดยมีพันเอก วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้