วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอื้อใคร

ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นพื้นที่ป่าชายเลนหลังป้อม ชรบ. ม.5 (ซอยหลังโรงเจ) ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งเป็นหนึ่งในสองจุด ที่กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอให้เพิกถอนสภาพป่าชายเลน เปิดทางให้เอกชนลงทุนสร้างที่พักแบบวิลล่าสำหรับแรงงานต่างด้าว.

28 มี.ค. 2560 07:41 28 มี.ค. 2560 07:41 ไทยรัฐ