วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ให้ทบทวน

นิสิตนักศึกษาครูจาก จุฬาฯ มศว และม.ศิลปากร รวมตัวที่ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ค้านมติ ก.ค.ศ.ที่ให้ผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูสอบ บรรจุได้ และยื่นหนังสือถึง รมว.ศึกษาธิการ ให้ทบทวน นโยบาย.