วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดึงธุรกิจท่องเที่ยวสู่บัญชีสีขาว

ดึงธุรกิจท่องเที่ยวสู่บัญชีสีขาว

  • Share:

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เข้าร่วมโครงการการประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน อาทิ การทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ถูกสุขลักษณะ แสดงราคา ฯลฯ สำหรับ 5 กลุ่มประเภทธุรกิจ ได้แก่ 1.กลุ่มสินค้าและบริการ แยกออกเป็น ธุรกิจสินค้า อาทิ ของที่ระลึก อัญมณี และธุรกิจบริการ อาทิ บริการนวด สปา สวนสนุก 2.กลุ่มธุรกิจนำเที่ยว 3.กลุ่มร้านอาหาร 4.กลุ่มรถนำเที่ยว 5.กลุ่มที่พักเพื่อการท่องเที่ยว โดยการตรวจประเมินมีหลักเกณฑ์ในแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน เช่น บริษัททัวร์ต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เคยโดนร้องเรียน เป็นต้น

“รายชื่อของบริษัทที่ผ่านการประเมินกรมจะรวบรวมเป็นผู้ประกอบการในบัญชีสีขาว ที่รัฐบาลจะเผยแพร่และสนับสนุนธุรกิจ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะส่งรายชื่อให้สำนักงาน ททท.ในต่างประเทศ นำไปเผยแพร่กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นคู่ค้า และส่งให้สถานทูตไทยในประเทศต่างๆ รวมถึงส่งให้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้รับรู้ว่ารายชื่อผู้ประกอบการ ได้ผ่านการตรวจประเมินแล้วว่าได้มาตรฐาน ผู้ที่ต้องการสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมิน ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในทุกๆจังหวัด โดยใบรับรองมีอายุครั้งละ 2 ปี ไม่สามารถโอนใบรับรองให้แก่ผู้อื่นได้”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้