วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แจงเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาฉลุย

แจงเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาฉลุย

  • Share:

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานบูรณาการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชี้แจงกรณีการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 10/2559 และที่ 11/ 2559 ว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่พบเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆสามารถแก้ไขปัญหาทุจริต สร้างความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลในจังหวัดได้เป็นอย่างมาก การบริหารราชการทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จึงไม่อยากให้ใครก็ตามนำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปขยายผลให้สังคมสับสน

นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุรินทร์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.สุรินทร์ นายกสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯเห็นว่าการจัดตั้ง กศจ.เป็นเรื่องที่ดี ทำให้การขับเคลื่อนการศึกษาในภูมิภาคเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงเสนอให้มีองค์คณะบุคคลที่กระชับมากขึ้น โดยเลือกผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษา และเป็นคนที่มีความรู้จริงๆมาทำงาน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้