วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทัพเรือไทย-สหรัฐฯ ร่วมวางแผนขั้นสุดท้าย ฝึกผสม CARAT 2017

กองทัพเรือไทย - สหรัฐอเมริกา ร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย ฝึกผสม CARAT 2017 ก่อนฝึกจริงรวม 9 ชาติ ช่วง 29 พ.ค. - 6 มิ.ย. 60

วันนี้ 27 มี.ค. 60 น.อ.สมหมาย สุกกอ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 2 เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และ น.อ.ALEXIS T. WALKER รองผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นประธานการประชุมการวางแผนขั้นสุดท้าย CARAT 2017 หรือ Final Planning Conference ประจำปี 2560 ที่ห้องนันทา สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อยืนยันแนวทางการฝึก จำนวนผู้เข้าร่วมฝึก สถานที่ฝึก และจัดทำรายละเอียดตารางการปฏิบัติ หรือ Serial of Events ร่วมกัน

น.อ.สมหมาย กล่าวว่า การประชุมได้กำหนดช่วงการฝึกระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-6 มิถุนายน 2560 โดยกองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก กำลังสำคัญที่เข้าร่วมการฝึกของฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงราชฤทธิ์ เรือหลวงรัตนโกสินทร์ เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงสีชัง และเรือขนาดเล็กที่ใช้ปฏิบัติภารกิจเฉพาะอย่าง เช่น เรือระบายพล เรือล่าทำลายทุ่นระเบิด เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง รวมถึงกำลังส่วนอื่นๆ ที่สำคัญ ประกอบด้วย กำลังรบยกพลขึ้นบก พร้อมด้วยรถ AAV ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์ และชุดประดาน้ำจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ ชุดก่อสร้างเคลื่อนที่จากกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ชุดแพทย์เคลื่อนที่จากกรมแพทย์ทหารเรือ ชุดตรวจการณ์ทุ่นระเบิดจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ชุดปฏิบัติการพิเศษจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เป็นต้น

ในส่วนของกำลังฝ่ายสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย เรือ Littoral Combat Ship ชื่อเรือ USS Coronado เรือยกพลขึ้นบก และเรือกู้ซ่อมใต้น้ำ ชื่อเรือ USNS Salvor และอากาศยานปราบเรือดำน้ำ P-3 เข้าร่วมการฝึก สำหรับกำลังส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย หน่วยส่งกำลังบำรุงภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก กองเรือพิฆาตที่ 7 ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์ ชุดก่อสร้างเคลื่อนที่ ชุดซ่อมสร้างใต้น้ำ ชุดปฏิบัติการสำรวจหาด และชุดปฏิบัติการตามลำน้ำ นอกจากการฝึกทางทหารแล้วยังมีกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ที่กองทัพเรือ และกองทัพเรือสหรัฐฯ ร่วมกันจัด ได้แก่ การจัดแสดงดนตรีและกิจกรรมบริการชุมชนร่วมกันเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ประชาชนด้วย

สำหรับการฝึกผสม CARAT เป็นการฝึกผสมทวิภาคีระหว่างกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา และกองทัพเรือของชาติต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใกล้เคียงจำนวน 9 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และราชอาณาจักรไทย การฝึกผสม CARAT ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2539 เรียกว่าการฝึกผสม CARAT 1995โดยประเทศไทยเป็นชาติแรก และชาติเดียวที่ทำการฝึกกับสหรัฐฯ ในปีดังกล่าว ซึ่งกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ 1 และกองเรือฟริเกตที่ 2 เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก ร่วมกับหน่วยส่งกำลังภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก หรือ Commander Logistics Group Western Pacific และกองเรือเฉพาะกิจที่ 712 หรือ CTF 712 ของทางกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ การฝึกผสม CARAT ระหว่างกองทัพเรือ และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ได้แก่ การฝึกผสม CARAT 2016 เป็นการฝึกครั้งที่ 22 กองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการ ได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ 2 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักของฝ่ายไทย ร่วมกับกองเรือพิฆาตที่ 7 หรือ Commodore Destroyer Squadron 7 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักฝ่ายสหรัฐฯ.

กองทัพเรือไทย-สหรัฐอเมริกา ร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย ฝึกผสม CARAT 2017 ก่อนฝึกจริงรวม 9 ชาติ ช่วง 29 พ.ค. - 6 มิ.ย. 60 27 มี.ค. 2560 21:52 28 มี.ค. 2560 03:12 ไทยรัฐ