วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้ง 'สมศักดิ์ ห่มม่วง' รองปลัดคมนาคม นั่งแท่นรักษาการ ผอ.ขสมก.

บอร์ด ขสมก.ตั้ง 'สมศักดิ์ ห่มม่วง' รองปลัดกระทรวงคมนาคม นั่งแท่นรักษาการ ผอ.แทน 'สุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล' เผยเร่งเตรียมเอกสารรับมือ 'เบสท์ริน' ฟ้องกลับกรณียกเลิกสัญญารถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 60 พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ประธานบอร์ด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า บอร์ด ขสมก. มีมติแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผอ.ขสมก.แทนนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล หลังจากที่มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีลงนามโยกย้าย นายสุระชัย เอี่ยมวิชรสกุล พ้นจากตำแหน่ง ผอ.ขสมก. ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สาเหตุที่แต่งตั้งเนื่องจาก นายสมศักดิ์ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ขสมก.(บอร์ด) จึงได้ติดตามโครงการของ ขสมก.มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตำแหน่งรักษาการ ผอ.ขสมก. มีอำนาจเต็มในการบอกเลิกสัญญารถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน ได้ทันที โดยไม่ต้องเสนอเรื่องให้บอร์ด ขสมก.พิจารณา

“ขณะนี้ได้สั่งการให้บอร์ดเตรียมหาแนวทางบริหารสัญญาในกรณีที่ต้องบอกเลิกสัญญารถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน โดยจะเร่งหาข้อสรุปเพื่อจบปัญหาดังกล่าวภายในเดือนเมษายน หลังจากที่ ขสมก.มีข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดเจนในการบอกเลิกสัญญา แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมหลักฐานและเอกสารยืนยัน เพื่อรับมือการฟ้องร้องของคู่สัญญาคือ บริษัทเบสท์ริน โดยจะพิจารณาข้อเท็จจริงทุกส่วนเพื่อหาแนวทางดำเนินการบอกเลิกสัญญา เพราะการที่ไม่สามารถจัดซื้อรถเมล์ใหม่นั้นมีผลกระทบต่อแผนฟื้นฟูองค์กร ส่งผลให้เกิดความเสียหายอีกทั้งยังส่งผลให้ประชาชนเสียประโยชน์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในระเบียบไม่ได้เขียนแนวทางบอกเลิกสัญญาไว้อย่างเด็ดขาด แต่ขณะนี้ก็พยายามรวบรวมข้อมูลโดยทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับอัยการ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการบอกเลิกสัญญาในครั้งนี้ ขสมก.ต้องชนะคดีอย่างแน่นอน”

สำหรับแนวทางการเดินหน้าโครงการของ ขสมก.นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอปรับแผนจัดซื้อรถเมล์พลังงานทางเลือกเพื่อเร่งนำรถเมล์ใหม่มาให้ประชาชนใช้ ควบคู่ไปกับการเตรียมปรับตัวเพื่อเป็นผู้ให้บริการ (Operator) จึงมีแผนจัดระเบียบเส้นทางรถเมล์โดยสารให้มีความสอดคล้องกับระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังพิจารณาเปลี่ยนรถตู้ที่เป็นรถร่วม ขสมก. ซึ่งมีอยู่ราว 6,000 คันเป็นรถตู้ไมโครบัสด้วย เนื่องจากสัญญาเดินรถของรถตู้ส่วนใหญ่จะหมดลงในอีก 2 ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจะพิจารณาให้การต่อสัญญาใหม่ต้องเปลี่ยนมาใช้รถไมโครบัสให้บริการในเมืองหลวงแทน ตามนโยบายมาตรฐานความปลอดภัยของรัฐบาล

บอร์ด ขสมก.ตั้ง 'สมศักดิ์ ห่มม่วง' รองปลัดกระทรวงคมนาคม นั่งแท่นรักษาการ ผอ.แทน 'สุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล' เผยเร่งเตรียมเอกสารรับมือ 'เบสท์ริน' ฟ้องกลับกรณียกเลิกสัญญารถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน 27 มี.ค. 2560 19:52 27 มี.ค. 2560 20:15 ไทยรัฐ