วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เผยสถิติเด็กเล็ก 1 ใน 10 เตี้ยแคระแกร็น พบวัยรุ่นสมรสเพิ่มขึ้น

เผยสถิติเด็กเล็ก 1 ใน 10 เตี้ยแคระแกร็น พบวัยรุ่นสมรสเพิ่มขึ้น

  • Share:

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำข้อมูล MICS พบเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี ประมาณ 1 ใน 10 หรือ 2.5 แสนคน มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น ขณะที่อัตราการมีบุตรของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี พบว่าอยู่ที่ 51 คนต่อ 1,000 คน

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 60 นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ ได้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทยด้านต่างๆ หรือที่เรียกว่า MICS ซึ่งครั้งนี้เป็น MICS 5 จากครัวเรือนกว่า 28,000 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างเดือน พ.ย.2558-มี.ค.2559 พบว่า เด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี ประมาณ 1 ใน 10 หรือ 2.5 แสนคน มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น อัตรานี้สูงขึ้นเป็น 2 ใน 10 คนในกลุ่มเด็กที่แม่ไม่มีการศึกษา

โดยพบว่าเด็กผู้ชายภาคใต้ และเด็กในครัวเรือนยากจน มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีภาวะเตี้ยแคระแกร็นสูงกว่ากลุ่มอื่น ขณะที่ 1 ใน 10 ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีมีภาวะอ้วน และมีแนวโน้มสูงในกลุ่มเด็กที่อายุเกิน 18 เดือน นอกจากนี้ ยังพบมีเด็กเพียง 1 ใน 5 เท่านั้น ที่ได้กินนมแม่อย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรกหลังคลอด

นางนวลนภา กล่าวด้วยว่า ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก มีพ่อเพียง 1 ใน 3 คนเท่านั้นที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กับลูก และยิ่งน้อยลงในครัวเรือนยากจน และพบการศึกษาของแม่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพ พัฒนาการและการศึกษาของลูก โดยร้อยละ 24 ของเด็กที่แม่ไม่มีการศึกษาไม่ได้เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษา

สำหรับอัตราการมีบุตรของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี พบว่าอยู่ที่ 51 คนต่อ 1,000 คน โดยภาคเหนือมีสัดส่วนสูงที่สุด คือ 72 คนต่อ 1,000 คน นอกจากนี้ ยังพบวัยรุ่นที่มีการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาให้กำเนิดบุตรสูงมากคือ 104 คนต่อ 1,000 คน เช่นเดียวกับวัยรุ่นในครัวเรือนยากจน ก็ให้กำเนิดบุตรสูงคือ 82 คนต่อ 1,000 คน เมื่อเทียบกับวัยรุ่นที่มีการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาจะอยู่ที่ 3 คนต่อ 1,000 คน ด้านการอยู่อาศัย พบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีประมาณ 1 ใน 5 คน หรือราว 3 ล้านคนไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่ อัตรานี้สูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในกลุ่มเด็กที่มาจากครัวเรือนที่ยากจนมาก หรือประมาณ 1 ใน 3

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ผลสำรวจ MICS 5 เมื่อเทียบกับ MICS 4 สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นทั้งด้านภาวะเตี้ยแคระแกร็น การกินนมแม่อย่างเดียวช่วง 6 เดือนแรก อัตราการเรียนต่อมัธยม ส่วนที่แย่ลงคือการที่เด็กกินนมแม่ติดต่อกัน 2 ปี ลดลง เด็กต่ำกว่า 5 ปีที่อยู่ตามลำพังเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้หญิงอายุ 15-18 ปี สมรสเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผลสำรวจไม่ได้ดูเพียงแค่จุดอ่อนเพื่อแก้ปัญหา แต่เป็นเรื่องของการนำไปพัฒนาในส่วนต่างๆ ให้ดีขึ้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ขณะที่ นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า สถิติจะเป็นข้อมูลนำไปสู่การกำหนดนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่จะช่วยกันพัฒนาระบบบริการทางสังคมให้ดีขึ้นสำหรับเด็กและสตรี ซึ่งยูนิเซฟพร้อมสนับสนุนเต็มที่

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้