วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โอปิออยด์เป็นสารเสี่ยงอันตรายต่อของเด็กและวัยรุ่น

มีการวิจัยว่าโอปิออยด์ (opioid) ซึ่งรวมถึงยาแก้ปวดเช่นไฮโดรโคโดน หรืออ๊อกไซโคโดน ส่งผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว โอปิออยด์นั้นเป็นกลุ่มสารเคมีที่มีคุณสมบัติคล้ายกับมอร์ฟีน ออกฤทธิ์มีผลต่อสมองรวมถึงระบบประสาทส่วนปลายของร่างกายและระบบทางเดินอาหาร ซึ่งศูนย์ควบคุมสารพิษในประเทศสหรัฐอเมริกาเผยว่า ในระหว่างพ.ศ.2543-2558 ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับยาที่มีโอปิออยด์ ตามใบสั่งแพทย์ของเด็กและวัยรุ่นจำนวน 188,468 ครั้ง หรือประมาณ 11,700 ครั้งต่อปี ซึ่งนักวิชาการด้านพิษวิทยาได้ออกมาเตือนว่ามีการระบาดของโอปิออยด์ทั่วประเทศในขณะนี้

ระบบข้อมูลด้านสารพิษแห่งชาติ สหรัฐอเมริกาให้ข้อมูลว่าเด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไปมักจะได้รับสารโอปิออยด์จากการที่พ่อแม่ปล่อยปละละเลยไม่เก็บยาให้พ้นมือเด็กและหยิบมากินได้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขณะที่เด็กอายุ 6-12 ปีมักได้รับยาผิดจากความผิดพลาดของผู้ให้ยา ส่วนวัยรุ่นและผู้ใหญ่จะใช้ยาเพื่อฆ่าตัวตายรวมทั้งใช้เป็นยาเสพติด ซึ่งการใช้โอปิออยด์ของวัยรุ่นเพิ่มขึ้น 86% ช่วง พ.ศ. 2543-2552 และลดลงบ้างเมื่อ พ.ศ.2552-2558 วิเคราะห์ได้ว่าแพทย์น่าจะมีความระมัดระวังในการสั่งยา และผู้ปกครองเริ่มรักษายาไว้ในที่เหมาะสม พร้อมๆกับเทคโนโลยีในการยับยั้งป้องกันที่ดีขึ้น

แต่ในอีกด้านหนึ่งของการลดลงอาจเป็นไปได้ว่าผู้คนกำลังเปลี่ยนไปใช้ยาเสพติดชนิดอื่นแทน เช่น เฮโรอีน เนื่องจากโอปิออยด์มีความยุ่งยากมากกว่า.

มีการวิจัยว่าโอปิออยด์ (opioid) ซึ่งรวมถึงยาแก้ปวดเช่นไฮโดรโคโดน หรืออ๊อกไซโคโดน ส่งผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว โอปิออยด์นั้นเป็นกลุ่มสารเคมีที่มีคุณสมบัติคล้ายกับมอร์ฟีน ออกฤทธิ์มีผลต่อสมองรวมถึงระบบประสาทส่วนปลายของร่างกายและระบบ 27 มี.ค. 2560 19:09 27 มี.ค. 2560 19:09 ไทยรัฐ