วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' ขออย่ามองรัฐเอื้อประโยชน์ให้ใคร พอใจตรวจงาน 'นครพนม'

นายกฯ พอใจ ลงพื้นที่ตรวจงาน ที่ จ.นครพนม เห็นแววตาแห่งความร่วมมือจาก ปชช.บอกหลายงานคืบหน้าไปมาก ฝากเอ็นจีโอคิดใหม่ปมขัดแย้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อย่ามองรัฐเอื้อประโยชน์ใคร

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.60 ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) โดยมีรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) เข้าร่วม

โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่พี่น้องประชาชน จ.นครพนม ให้การสนับสนุนในการทำงานของรัฐบาล ซึ่งค่อยๆ สร้างความเข้าใจกันไปเรื่อยๆ โดยสื่อมีส่วนสำคัญช่วยสร้างความเข้าใจกับประชาชน ทั้งนี้เราจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ควบคู่กับการสนับสนุนจากรัฐบาล ทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องสอดคล้องกับที่เราทำไว้ 20 ปีข้างหน้าในการเดินหน้าประเทศ การพบปะเยี่ยมเยือนครั้งนี้รู้สึกพึงพอใจ หลายอย่างเราก้าวหน้า เห็นถึงแววตาแห่งความร่วมมือของประชาชนและทุกภาคส่วนด้วยความภาคภูมิใจ มองจากการนำเสนอของทุกหน่วยงานถือเป็นสิ่งที่ทุกรัฐบาลต้องนำมาใช้ในการดำเนินการให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า อะไรก็ตามเป็นงานฟังก์ชันที่เราทำหรือมีตั้งแต่ในอดีตต้องมาเน้นความเชื่อมโยง ทั้งเรื่องการเกษตร ระบบชลประทาน เรื่องการทำเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เรายังเป็นข้อขัดแย้งไม่สามารถทำได้ จึงอยากฝากสังคม เอ็นจีโอ และทุกคนช่วยกันคิดถึง เรามีปัญหาซ้ำซากเหล่านี้เยอะมาก ดังนั้นทุกคนต้องคิดใหม่ว่าเราต้องทำหน้าที่ของตนเองตามฟังก์ชัน ตามพันธกิจของตนเอง ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคธุรกิจ และงานที่ต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อให้สังคมได้ประโยชน์ ต้องเผื่อแผ่สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทประชารัฐ ตนขอความร่วมมือกับภาคเอกชนไปแล้ว ซึ่งเขาก็ยินดีมาร่วมมือในการแก้ปัญหา อย่ามองว่ารัฐบาลจะเอื้อประโยชน์ใครเลย วันนี้ต้องพึ่งพาอาศัยกัน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า เรื่องงบประมาณวันนี้รัฐบาลปรับระบบการใช้ใหม่ให้เกิดความชัดเจนขึ้น โดยส่วนที่ 1 แต่ละกระทรวงที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องเสนอไปในแท่งงานนั้น ส่วนที่ 2 งบฯ ที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงบูรณาการ รัฐบาลพยายามหางบกลางมาเพิ่มเติมให้ ส่วนที่ 3 รัฐบาลพยายามหางบฯ พิเศษลงมาเพื่อให้เกิดมูลค่า เช่น งบประมาณกลุ่มจังหวัดที่ได้รับ แต่ต้องทำให้สำเร็จ ไม่มีการทุจริต ต้องเป็นโครงการที่ประชาชนยอมรับ มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดความต้องการ เราต้องทำให้ทุกกลุ่มจังหวัดเจริญเติบโตตามศักยภาพของตนเองให้ได้โดยเร็วที่สุด วันนี้มีโครงการเกี่ยวข้องกับการเกษตรและอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทรัพยากรของน้ำ มีทั้งหมด 7 โครงการ ใช้วงเงินพันกว่าล้านบาท ซึ่งรัฐบาลจะกลับไปรับในหลักการทั้งหมด และจะกลับไปทบทวนว่างบประมาณฟังก์ชันมีเหลืออีกหรือไม่ อันไหนที่ยังไม่ศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่ม และดูเรื่องการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องใช้เงินมากที่สุดคือเรื่องการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ และต้องเน้นเอกลักษณ์เรื่องการท่องเที่ยวท้องถิ่นอีกด้วย เมื่อถามว่า โครงการที่ กรอ.เสนอมา สอดคล้องกับโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนผ่านงบประมาณกลางปี 1 แสนล้านหรือไม่

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ถือเป็นการขอมาต่างหาก ซึ่งในงบประมาณแสนกว่าล้านบาทนั้นเขาทำไปแล้วส่วนหนึ่ง เราก็ต้องไปดูว่าแผนงานเหล่านั้นได้ถูกอนุมัติในหลักการไปหมดแล้วหรือไม่ ถ้าอนุมัติหมดแล้วเราคงเอามาใช้ไม่ได้ซึ่งจะหางบฯ อื่นให้อาจจะเป็นงบในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้หน่วยงานใดก็ตามหากจะของบต้องผ่านกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับงบกระทรวง

เมื่อถามว่า พอใจภาพรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เรามีมาตรการหลายมาตรการในโครงการเศรษฐกิจพิเศษ แต่การลงทุนส่วนใหญ่ต่างประเทศสนใจ ซึ่งเขาจะดูปัจจัยความพร้อมในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน แรงงาน แหล่งน้ำ ไฟฟ้า ระบบดิจิทัล ประปา การคมนาคม ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยในระยะที่ 1 เราก็กำลังเตรียมความพร้อมและสร้างแรงจูงใจในการลงทุนอยู่ เพราะถือเป็นโครงการระยะเวลายาว ยืนยันว่าหลายประเทศอยากเข้ามาลงทุนในไทย เพียงแต่เราต้องเตรียมความพร้อมก่อน วันนี้มีโครงการหลายโครงการเข้ามาลงทุนในพื้นที่กว่า 800 ล้านบาท แต่นักลงทุนบางกลุ่มก็อยากลงทุนในพื้นที่ที่เจริญแล้ว เช่น ภาคตะวันออก แต่รัฐบาลอยากให้เขามาลงทุนในพื้นที่อื่นๆ ตามแนวชายแดน 20 จังหวัดที่มีรายได้น้อย เช่น การลงทุนเรื่องยาง ข้าว เป็นต้น ด้วยการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ

นายกฯ พอใจ ลงพื้นที่ตรวจงาน ที่ จ.นครพนม เห็นแววตาแห่งความร่วมมือจาก ปชช.บอกหลายงานคืบหน้าไปมาก ฝากเอ็นจีโอคิดใหม่ปมขัดแย้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อย่ามองรัฐเอื้อประโยชน์ใคร 27 มี.ค. 2560 17:47 27 มี.ค. 2560 18:03 ไทยรัฐ