วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โลตัสผนึกกระทรวงเกษตรฯ ขยายเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าอาหารสด

โลตัสผนึกกระทรวงเกษตรฯ ขยายเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าอาหารสด

  • Share:

เทสโก้ โลตัส ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานจับคู่ธุรกิจขยายโอกาสให้เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ส่งผลิตผลทางการเกษตรคุณภาพสูงเพื่อจำหน่าย หวังช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 เทสโก้ โลตัส ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร จัดงานจับคู่ธุรกิจขยายโอกาสให้เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เข้ากระบวนการสรรหาตรง ส่งผลิตผลทางการเกษตรคุณภาพสูงเพื่อจำหน่ายภายใน เทสโก้ โลตัส โดยจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร ลดความเสี่ยงสินค้าล้นตลาด ซึ่งนำไปสู่ปัญหาราคาผลิตผลเกษตรตกต่ำ โดยมี นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

ดร.สรินทิพย์ สถิตย์เสถียร ผอ.ฝ่ายสรรหาและพัฒนาอาหารสด เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาหารสดคุณภาพสูงและมีความปลอดภัย ในราคาย่อมเยาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ ส่งตรงจากแหล่งเพาะปลูกเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ความต้องการรับซื้อผักและผลไม้ที่ได้รับรองมาตรฐานของเทสโก้ โลตัส มากขึ้นทุกปี ปัจจุบันผลิตผลทางการเกษตรเกือบทั้งหมดที่จำหน่ายในเทสโก้ โลตัส มาจากโครงการรับซื้อตรง หรือ direct sourcing โดยในปี 2559 เทสโก้ โลตัส รับซื้อผักและผลไม้สดตรงจากเกษตรกรทั่วประเทศมากกว่า 150,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้น ที่รับซื้อทั้งหมด 100,000 ตัน

สำหรับในจังหวัดขอนแก่น ที่เทสโก้ โลตัส มีศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคตั้งอยู่ ซึ่งทำให้การรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปัจจุบันเทสโก้ โลตัส ได้รับซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวา จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ และต้องการสนับสนุนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของภาครัฐ จึงได้สรรหาเกษตรกรจากโครงการเกษตรกรแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 9 ราย เข้าร่วมโครงการ BU Matching เกษตรแปลงใหญ่ เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดความเสี่ยงสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำด้วย

ขณะที่เกษตรกร 9 ราย ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการจับคู่ธุรกิจ ได้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกมาตรฐานกับทางเทสโก้ โลตัส โดยเป็นสินค้าผักผลไม้ประเภท ลำไย, ปลานิล, กุ้งก้ามกราม, มะม่วง, กล้วยหอม

ดร.สรินทิพย์ กล่าวอีกว่า “เทสโก้ โลตัส มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกษตรกรไทยมีความเข้มแข็งทั้งในเรื่องมาตรฐานการเพาะปลูก การวางแผนการผลิต การจัดการ ตลอดจนการตลาด เพื่อให้เกษตรกรไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ สร้างผลผลิตที่ตลาดมีความต้องการได้อย่างแท้จริง”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้