วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยเดือนมี.ค.60 'สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน' ลงทุนไทยเพิ่ม ดันการจ้างงานอื้อ

บอร์ดต่างด้าวไฟเขียวคนต่างชาติลงทุนเดือนมี.ค.60 จำนวน 28 ราย ลดลง 12% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 59 พบส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และจีน และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 715 คน

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.60 นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในไทยเดือนมี.ค.60 จำนวน 28 ราย ลดลง 12% เทียบกับเดือนมี.ค. 59 โดยมีเงินลงทุนประกอบธุรกิจ 580 ล้านบาท ลดลง 30% โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และจีน และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 715 คน

ส่วนในช่วง 3 เดือนแรก (ม.ค.-มี.ค.) ปีนี้ มีคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตแล้ว 69 ราย ลดลง 27.37% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อนุญาต 95 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,387 ล้านบาท ลดลง 33.25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีเงินลงทุน 2,078 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 59 มีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในไทย 352 ราย และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 7,443 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตในเดือนมี.ค.60 ได้แก่ ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม 9 ราย มีเงินลงทุน 278 ล้านบาท ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า 8 ราย มีเงินลงทุน 242 ล้านบาท โดยเป็นคนต่างด้าวจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และจีน ธุรกิจบริการเป็นสำนักผู้แทน 5 ราย มีเงินลงทุน 15 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากญี่ปุ่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐ 3 ราย มีเงินลงทุน 26 ล้านบาท โดยเป็นคนต่างด้าวจากสิงคโปร์ ฝรั่งเศส และอิตาลี และธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง 3 ราย มีเงินลงทุน 19 ล้านบาท โดยเป็นคนต่างด้าวจากจีน และสิงคโปร์

“การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้ มีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญ หรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น วิทยาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับการก่อสร้างพื้นคอนกรีตชนิดต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีช่วยให้พื้นคอนกรีตมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานสากล การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเคมีภัณฑ์ประเภทสารไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ วิทยาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับขั้นตอน มาตรฐานการผลิต เป็นต้น”

บอร์ดต่างด้าวไฟเขียวคนต่างชาติลงทุนเดือนมี.ค.60 จำนวน 28 ราย ลดลง 12% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 59 พบส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และจีน และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 715 คน 27 มี.ค. 2560 15:39 27 มี.ค. 2560 16:23 ไทยรัฐ