วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.สาธารณสุข จัดตรวจสุขภาพ-ฉีดวัคซีนฟรี ให้ปชช.ที่ไปแสวงบุญพิธีฮัจญ์

(ภาพจากประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข)

กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย พร้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ฟรีอีกด้วย

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.60 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ในทุกๆ ปีจะมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจากทั่วโลกประมาณ 2-3 ล้านคน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในจำนวนนี้เป็นชาวไทยมุสลิม จำนวน 13,000 คน โดยในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2560 (ฮ.ศ.1438)

ทั้งนี้ ผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ ควรเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทาง ซึ่งแนวทางการดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญนั้น ในช่วงก่อนเดินทาง จะให้บริการตรวจสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพโดยหน่วยบริการสาธารณสุขและทีมหมอครอบครัว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศฟรี และออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหรือเล่มเหลือง

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยังจัดส่งหน่วยแพทย์ฮัจญ์ไทยประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพ จำนวน 3 ทีม รวมทั้งสิ้น 42 คน ในการให้ความช่วยเหลือดูแลรักษาระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์ และหลังกลับจากประกอบพิธีฮัจญ์ มีระบบการเฝ้าระวังติดตามโรคติดต่อสำคัญ เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เป็นระยะเวลา 1 เดือนทุกคน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีถ้ามีปัญหาสุขภาพ โดยผู้ประสานงานฮัจญ์ 54 จังหวัด อสม.ฮัจญ์ และทีมหมอครอบครัว จะเป็นผู้ประสานงานระดับพื้นที่ สร้างเครือข่ายผู้ประสานงานฮัจญ์ หรือ มิสเตอร์ฮัจญ์ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ

ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญ การเตรียมตัว การปฏิบัติตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน การดูแลสุขภาพระหว่างประกอบศาสนกิจ และหลังเดินทางกลับ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปแสวงบุญ

สำหรับชาวไทยมุสลิมสามารถรับบริการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางได้ที่ สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 กรุงเทพฯ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ถนนราชวิถี สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 และ 12

กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย พร้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ฟรีอีกด้วย 27 มี.ค. 2560 14:55 27 มี.ค. 2560 15:29 ไทยรัฐ