วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มทภ.4 เปิดเวทีรับฟังสร้างพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ พร้อมสร้างความเข้าใจ

มทภ.4 เปิดเวทีรับฟังสร้างพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ พร้อมสร้างความเข้าใจ

  • Share:

คสช.จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจและรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ มทภ.4 ลุยนำเสนอข้อคิดเห็น ขณะที่กลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน เตรียมแถลงการณ์ต่อการจัดเวทีของ คสช.และแถลงจุดยืนกรณีโครงการ...

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่โรงแรมกระบี่มาไทม์ ปาร์ค แอนด์สปารีสอร์ท อ.เมืองกระบี่ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค 4 เป็น ประธานเปิดเวทีสร้างความเปิดเวทีใจและรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. จัดตัวแทนหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดฝั่งอันดามัน กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง ร่วมกิจกรรมเวทีกว่า 1,300 คน ท่ามกลาง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง กว่า 500 นาย รักษาความสงบเรียบร้อย ทั่วบริเวณโรงแรม ตั้งจุดตรวจวัตถุต้องสงสัย สแกนบัตรประจำตัวประชาชน ทุกคนที่เข้าร่วมเวที ก่อนเข้าร้องประชุม

โดยภาคเช้า โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐบรรยาย ประกอบด้วย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร โฆษกกระทรวงพลังงาน บรรยาย นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่ากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ.อยุทธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนำเสนอแสดงความคิดเห็นจากภาคประชาชนประกอบด้วย นายประสิทธิชัย หนูนวล นายอัครเดช ฉากจินดา เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายอมฤติ ศิริพรจุฑากุล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นายเปล่งยศ สกลกิตติวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ เป็นต้น

ระดมกึ๋นหาทางออกที่ดี

ซึ่งได้มีการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนจากโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน ที่สามารถผลิตได้ในพื้นที่และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน สรุปว่าสถานการณ์ใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ ใช้ไฟฟ้าสูงสุดภาคใต้ 14 จังหวัด 2,630 เมกะวัตต์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2,619 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 5 สาเหตุสำคัญมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเนื่องจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวการขยายตัวของเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การใช้พลังงานหมุนเวียนจากพลังทดแทน เช่น พลังงาน ลม แสงแดด น้ำ ชีวมวล เป็นพลังงานที่ไม่เสถียรขึ้นอยู่กับฤดูกาล ปริมาณไม่เพียงพอต้นทุนสูง ไม่มีความมั่นคงทางด้านพลังงาน

ด้าน พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพ ภาค 4 เปิดเผยว่า การนำเสนอความคิดเห็นในเวทีนี้ ยังไม่ใช่ข้อสรุปที่ คสช.และรัฐบาลจะนำไปประกอบการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน แต่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตามเจตนารมณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการรับทราบความเห็นของคนในพื้นที่ เพื่อหาทางออกให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

ด้านนายสุนทร สรประเสริฐ ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการรับฟังความคิดเห็นกล่าวว่า โครงการนี้ เป็นโครงการที่ให้ภาครัฐมาอธิบายถึงความต้องการในการสร้างโรงไฟฟ้าเท่านั้น ซึ่งมองว่าหากต้องการสร้างจริงๆ ให้ทางรัฐบาลประกาศใช้ ม.44 ดำเนินการไปเลย

ส่วนนายประสิทธิชัย หนูนวล ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ กล่าวว่า เห็นด้วยกับ โจทย์ของ คสช.ที่ต้องการหาทางออกเรื่องพลังงานในภาคใต้ที่ไม่ผูกกับโรงไฟฟ้าถ่านหินแต่.ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการจัดงาน ที่โน้มเอียงไปในทางการให้ข้อมูลด้านเดียวแก่ผู้รับฟัง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไปตลอด เพราะผู้เข้าฟังส่วนใหญ่เป็นฝ่ายปกครองที่ส่งผลต่อความคิดของประชาชน และข้อมูลทั้งหมดเกิดจากเจ้าของโครงการผู้จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพียงฝ่ายเดียว แต่ก็จะร่วมนำเสนอทางออกพลังงานภาคใต้ในเวทีนี้ ด้วยเห็นว่าโจทย์ทางออกควรจะได้พูดคุยกันมานานแล้ว รัฐบาลหรือ คสช.ไม่ควรนำข้อมูลการรับฟังความเห็นดังกล่าว ไปสู่การตัดสินใจอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ด้าน พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. เผยว่า พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค 4 เป็นผู้แทน คสช.ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานในพื้นที่ภาคใต้ ที่ห้องประชุมนพรัตน์ธารา โรงแรมกระบี่เบอร์ริไทม์ อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

โดยกิจกรรมวันนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการคือ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งทางเลือกในการสร้างโรงไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ ที่มีความเหมาะสม เป็นไปได้และทุกภาคส่วนให้การยอมรับโดยคำนึงถึงประโยชน์ของภูมิภาคเป็นสำคัญ ทั้งนี้จะต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบหรือความเดือดร้อนน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดเวทีรับทราบความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในภาคใต้ที่แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ด้วยหลักการและเหตุผลในบรรยากาศแห่งความสามัคคีปรองดอง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้แยกจัดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มจังหวัด คือเวทีสุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา

ขณะที่โรงแรมไดมอนต์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.ต.วรพล วิศรุตพิชญ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับ สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ภาคประชาชน จากพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และ จังหวัดระนอง เข้าร่วมกว่า 1พันคน

พล.ต.วรพล กล่าวว่า การจัดเวทีในครั้งนี้ เป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้า พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ได้แสดงความคิดเห็น อย่างสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งกลุ่มที่คัดค้าน กลุ่มที่สนับสนุน เพื่อบรรยากาศความปรองดอง พร้อม ยืนยันว่า เวทีนี้ ยังไม่ใช่ข้อสรุปที่ คสช. และ รัฐบาล จะนำไปประกอบการตัดสินใจในการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ แต่เป็นการศึกษาข้อมูล อย่างรอบด้านและระมัดระวัง เพื่อให้มีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้