วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทช.จ่อเพิกถอนป่าชายเลนที่ระนอง เปิดทางเอกชนจัดโซนนิ่งให้แรงงานต่างด้าว

ทช.ใจดีเตรียมเพิกถอนป่าชายเลนเกือบ 200 ไร่ที่ จ.ระนอง ให้เอกชนมาลงทุนสร้างวิลล่าพร้อมพื้นที่พักผ่อน สนามกีฬา ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตให้แรงงานต่างด้าว แก้ปัญหาแออัด ขณะที่ ปลัด ทส.ระบุหากพื้นที่ไม่ใช่ที่เสื่อมโทรม หรือจัดไว้ให้ผู้ยากไร้ ไม่น่าจะเข้าข่ายการอนุญาตให้เพิกถอนได้

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือถึงกรมทรัพยากรทางทะเลฯ เรื่องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ 13 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ระนอง ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ระยอง สมุทรสาคร เชียงใหม่ สงขลา ภูเก็ต ตาก สุราษฎร์ธานี และชลบุรี โดยขอใช้พื้นที่ป่าชายเลนเป็นการเฉพาะเพื่อสร้างอาคารชุดใน จ.ระนอง ซึ่งมีแรงงานต่างด้าว รวม 64,212 คน แบ่งเป็นได้รับการพิสูจน์สัญชาติ และนำเข้าตามข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับพม่า จำนวน 39,850 คน และได้รับการผ่อนผัน จำนวน 24,036 คน

ส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยตามสลัม หรือที่พักที่นายจ้างจัดให้ โดย จ.ระนอง ได้กำหนดพื้นที่อยู่อาศัย หรือจัดโซนนิ่ง ไว้ 2 แห่ง คือ พื้นที่ป่าชายเลน ต.บางริ้น อ.เมือง จำนวน 115 ไร่ และที่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง อีกประมาณ 73 ไร่ และขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพิกถอนสภาพป่าชายเลนทั้ง 2 พื้นที่และมอบให้เป็นพื้นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ เพื่อให้เอกชนมาลงทุนทำโครงการในรูปแบบวิลล่า แบ่งเรือนที่พักเป็นโซน ห้องละ 4 คน มีการดูแลรักษาความปลอดภัย พื้นที่พักผ่อน สนามกีฬา ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น รวมทั้งขอยกเว้นกฎหมายผังเมือง เนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียว

สอบถามไปยัง นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า เรื่องทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอ และปรึกษาหารือสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ยังไม่เข้าสู่กระบวนการที่เป็นทางการ นั่นคือ นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อผ่อนผันให้สามารถเข้าไปใช้พื้นที่ป่าชายเลนได้ โดยขั้นตอนขอเพิกถอนป่าชายเลน ต้องไปชี้หรือพิจารณาพื้นที่ก่อนว่าจะใช้พื้นที่ตรงไหนบริเวณใด

จากนั้นจะนำเสนอ ครม.เพื่อขอเพิกถอน และเมื่อได้รับการผ่อนผัน ก็จะต้องนำเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่ป่าชายเลน คงต้องใช้เวลาอีกระยะ เพราะต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนด้วยกัน เมื่อถามว่าในฐานะหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ป่าชายเลนแล้ว มีความเหมาะสมที่จะเอาพื้นที่ป่าชายเลนไปสร้างสถานที่ลักษณะดังกล่าวหรือไม่

นางสาวสุทธิลักษณ์ กล่าวว่า สภาพพื้นที่ป่าชายเลนในบริเวณที่ขอเพิกถอน ขณะนี้ ไม่มีสภาพของความเป็นป่าชายเลนแล้ว น้ำทะเลก็เข้าไม่ถึงมานานแล้ว อีกทั้งมีประชาชนจำนวนหนึ่งเข้าไปบุกรุกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอีกด้วย คือเปลี่ยนสภาพจากป่าชายเลนเดิมไปหมดแล้ว การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตนั้น หลักการสำคัญคือ ต้องมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพื้นที่จะเป็นป่าชายเลนที่ค่อนข้างเสื่อมโทรม แต่หาก ครม.อนุมัติ ให้มีการเพิกถอนให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวได้จริง ครม.เองจะต้องจัดงบประมาณเพื่อชดเชยให้มีการปลูกป่าชายเลน เป็นจำนวน 20 เท่าของพื้นที่เดิม หรือไม่ต่ำกว่า 4,000 ไร่ ด้วย ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีเรื่องใดๆ แจ้งมายังกรมฯ อย่างเป็นทางการ เป็นเพียงผลการประชุมและนำเสนอโครงการของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ กล่าวว่า ยังไม่เห็นรายละเอียดเรื่องทั้งหมด แต่หลักการของการขอใช้พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อประโยชน์ชุมชนนั้น พื้นที่ต้องเป็นพื้นที่เสื่อมโทรม ต้องให้กับผู้ยากไร้ ซึ่งปกติแล้วก็มีคณะกรรมการที่จะทำหน้าที่เพิกถอนพื้นที่ป่าชายเลนพิจารณาอยู่แล้ว แต่เข้าใจว่า หากพื้นที่ไม่ใช่ที่เสื่อมโทรม หรือจัดไว้ให้ผู้ยากไร้ ไม่น่าจะเข้าข่ายการอนุญาตให้เพิกถอนได้.

ทช.ใจดีเตรียมเพิกถอนป่าชายเลนเกือบ 200 ไร่ที่ จ.ระนอง ให้เอกชนมาลงทุนสร้างวิลล่าพร้อมพื้นที่พักผ่อน สนามกีฬา ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตให้แรงงานต่างด้าว แก้ปัญหาแออัด 27 มี.ค. 2560 12:50 27 มี.ค. 2560 14:00 ไทยรัฐ