วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โฆษก กอ.รมน. เผย ผบ.ทบ.สั่งรับฟังความคิดเห็นปรองดอง พื้นที่ทุกภาคส่วน

โฆษก กอ.รมน. เผย ผบ.ทบ.สั่งรับฟังความคิดเห็นปรองดอง พื้นที่ทุกภาคส่วน

  • Share:

โฆษก กอ.รมน. เผย ผบ.ทบ.สั่งการและเน้นย้ำให้ กอ.รมน.จังหวัด อำนวยความสะดวกทุกกลุ่มภาคส่วนให้ความคิดเห็นในพื้นที่อย่างแท้จริง ในการสร้างความปรองดอง และช่วยเหลือความเดือดร้อนของ ปชช. เพื่อสร้างความสุข ความเชื่อมั่นของ จนท.ภาครัฐ...

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.60 พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ว่า จากการขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ในขณะนี้ได้มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกลุ่มที่มาให้ความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็น กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มผู้นำชุมชน และกลุ่มวิชาการ ตามลำดับ ซึ่ง พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.ในฐานะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.รมน.) ได้สั่งการเน้นย้ำให้ กอ.รมน.จังหวัด ดำเนินการและอำนวยความสะดวกให้ทุกกลุ่มทุกภาคส่วนในพื้นที่ มาให้ความคิดเห็น อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้เป็นความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ รอง ผอ.รมน. ได้มีความห่วงใยปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เช่น ยาเสพติด ภัยแล้ง ผู้มีอิทธิพลและการจัดระเบียบในพื้นที่ จึงได้สั่งการเน้นย้ำให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เข้มงวดงานด้านการข่าว โดยตรวจสอบ ค้นหาข้อเท็จจริง และดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เรียบร้อย เพื่อสร้างความสุขแก่พี่น้องประชาชน และมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้