วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลไกกลุ่มจังหวัด (2)

โดย ซี.12

กลุ่มจังหวัดที่จัดไว้ในปัจจุบัน 18 กลุ่มนั้นขอให้ข้อมูลก่อนว่าจังหวัดไหนอยู่กลุ่มใดดังนี้

1.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 คือ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี โดยมี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 2.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

2 คือ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง โดยมี จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 3.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ โดยมี จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 4.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 คือ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี โดยมี จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 5.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม โดยมี จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

6.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย คือ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง โดยมี จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 7.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง โดยมี จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 8.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งชายแดน คือ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส โดยมี จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 9.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด โดยมี จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

10.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 คือ จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู โดยมี จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 11. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 คือ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร โดยมี จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 12.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนกลาง คือ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์โดยมี จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 13.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คือ จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ โดยมี จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 14.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 คือ จังหวัดอำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี โดยมี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

15.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คือ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน โดยมี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 16.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 คือ จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย แพร่ โดยมี จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 17.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คือ จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ โดยมี จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 18.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 คือ จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี โดยมี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

แล้วพรุ่งนี้เราจะมาดูกันถึงปัญหาและความเหมาะสมในด้านต่างๆกัน.

“ซี.12”

27 มี.ค. 2560 11:22 27 มี.ค. 2560 11:22 ไทยรัฐ