วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย่าแกล้งจน

เรื่องที่จะกระชุ่นต่อไปนี้ มีความเกี่ยวข้องอย่างสำคัญกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศกว่า 12 ล้านคน

อีก 7 วันจากนี้ไป รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายนจนถึง 15 พฤษภาคม ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

สำหรับท่านที่ไปลงทะเบียนคนจนรอบแรกแล้ว 8 ล้านคน ท่าน “ต้อง” ไปลงทะเบียนซํ้าอีกครั้งเพื่ออัพเดตข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว

ส่วนท่านที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนคนจนรอบแรกอีกกว่า 4 ล้านคน

ถ้าท่านไม่ไปลงทะเบียนรอบใหม่ ท่านจะเสียสิทธิประโยชน์ต่างๆที่นายกฯบิ๊กตู่เตรียมประเคนแจกฟรีอีกหลายกระบุงโกย

“แม่ลูกจันทร์” ยํ้าอีกครั้งว่า ท่านผู้ใดที่มีคุณสมบัติครบ 3 ประการ คือ 1, เป็นคนไทย 2, อายุ 18 ปีขึ้นไป 3, มีรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปี หรือไม่มีรายได้เพราะว่างงาน

ถือว่าท่านเป็นผู้มีรายได้น้อย ที่รัฐต้องช่วยเหลือดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุนตามสิทธิประชาชนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

แต่เรื่องสำคัญที่ “แม่ลูกจันทร์” ต้องกราบเรียนเพิ่มเติม

คือการจัดสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้ของรัฐบาลที่จะดำเนินการต่อไป

มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเฉพาะ

ผู้มีฐานะยากจนจริงๆ มีความขาดแคลนจริงๆโดยตรง

ไม่แจกกระจายเป็นเทศกาล

เทกระจาดอย่างที่ผ่านมา

ฉะนั้นใครไม่ใช่คนจนตัวจริงเสียงจริง จะไม่สามารถมั่วนิ่มลงทะเบียน

คนจน หวังแอ้มของแจกฟรีจากรัฐบาลอีกต่อไป

เพราะจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ไปลงทะเบียนคนจนอีกครั้งเพื่อคัดกรองเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจนจริงๆ

โดยกำหนดเงื่อนไขตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนคนจนพ่วงมาอีก 1 ประเด็น

ใครที่มีทรัพย์สินเกิน 1 แสนบาท ถือว่าขาดคุณสมบัติคนจน

ใครที่เป็นเจ้าของที่ดินทำกินเกิน 10 ไร่ ไม่เข้าข่ายเป็นคนยากจน

ใครที่มีบ้านที่ดินเกิน 25 ตารางวา ไม่เข้าข่ายเป็นคนยากจน

ใครที่มีห้องชุดไม่เกิน 35 ตร.เมตร ไม่เข้าข่ายเป็นคนยากจน

ดังนั้นใครที่ไม่ยากจน แต่อยากจน หรือแกล้งทำเป็นจนจะถูกตัดชื่อออกจากบัญชีผู้ลงทะเบียนคนจนของรัฐบาล

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าการตรวจสอบว่าใครจนจริง? ใครจนปลอม? สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลออนไลน์จากกรมที่ดินได้รวดเร็วทันใจ

คาดว่าการเพิ่มเงื่อนไขใหม่จะทำให้คนจนตัวปลอมอาจถูกสกรีนออกจากบัญชีคนจน 2 ล้านถึง 3 ล้านคน

ทีนี้รัฐบาลก็จะมีงบเพื่อไปอัดฉีดช่วยเหลือคนจนจริงๆได้อีกก้อนโต

อนึ่ง หลังจากกระทรวงการคลังได้รายชื่อผู้ลงทะเบียนคนจนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามกติกา จะมีการออกบัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อยให้ท่านคนละ 1 ใบ

เอาไว้รูดปื๊ดๆๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน

โดยรัฐบาลจะแยกการให้สวัสดิการช่วยคนจนใน กทม. และคนจนในต่างจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการ

เช่น คนจนในกรุงเทพฯ ต้องการรถเมล์ฟรี ค่าไฟฟรี ค่านํ้าฟรี

ส่วนคนจนในต่างจังหวัด ต้องการรถไฟฟรีหรือแจกเงินช่วยเกษตรกร

รายได้น้อย 1,500 บาท ถึง 3,000 บาท อย่างเช่นปีที่ผ่านมา

ส่วนผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ก็อยากได้เบี้ยคนชราเพิ่มขึ้นอีก 50 เปอร์เซ็นต์

ดีเลิศประเสริฐศรีแฮปปี้ทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญ.

“แม่ลูกจันทร์”

27 มี.ค. 2560 11:15 27 มี.ค. 2560 11:16 ไทยรัฐ