วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภาษีลดความเหลื่อมล้ำ?

ตามสื่อมวลชนต่างๆในระยะนี้ มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องภาษีบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการโยนหินถามทางเรื่องที่อาจขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ข่าวการขึ้นภาษีบาป เหล้า บุหรี่ อาบอบนวด ข่าวภาษีการขายหุ้นอดีตนายกรัฐมนตรี การไล่บี้ภาษีย้อนหลังนักการเมือง 60 คน และการเตรียมออก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ผลการสำรวจความเห็นประชาชน ของสวนดุสิตโพล เมื่อถามว่าติดตามข่าวภาษีอะไรมากที่สุด พบว่าคนส่วนใหญ่ตอบว่า ติดตามข่าวภาษีมูลค่าเพิ่มมากสุด เพราะกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน รองลงไปได้แก่ ภาษีสรรพสามิตหรือภาษีบาป ภาษีที่ดินและมรดก กลุ่มตัวอย่าง 46.83% เชื่อว่าข่าวการเก็บภาษีอาจจะเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวรัฐบาลถังแตก

ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายได้หลักของรัฐบาล และเป็นภาษีทางอ้อมที่รัฐบาลเก็บจากคนไทย “ทุกคน” โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง เพราะจะต้องเสียภาษีทุกครั้งที่ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค และเสียในอัตราเดียวกันทั้งเศรษฐีและคนจน จึงเป็นภาษีท่ีไม่เป็นธรรม รัฐบาลไทยมีรายได้จากภาษีทางอ้อมถึง 63% แต่มีรายได้จากภาษีทางตรง(เช่น ภาษีเงินได้) แค่ 26%

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษีประเมินว่า ถ้ารัฐบาลขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มอีกแค่ 1% จะมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 1 แสนล้านบาท แต่ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และเป็นภาษีทางตรง กระทรวงการคลังคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 ถึง 6 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันเก็บภาษีที่ดินและโรงเรือนได้แค่ 2 หมื่นล้านบาท

กระทรวงการคลังเคยคิดที่จะออกกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเก็บภาษีบ้านและที่ดินอย่างเป็นธรรมมากว่า 30 ปีแล้ว แต่ไม่สำเร็จ เพราะถูกคัดค้านจากบรรดาผู้มีบ้านและที่ดินแพงๆ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนแรกของรัฐบาล คสช. ก็เคยผลักดันร่างกฎหมายนี้อย่างเต็มที่ แต่ไปไม่รอด เพราะมีเสียงคัดค้านอื้ออึง

เพิ่งจะมาสำเร็จในช่วงรัฐมนตรีคลังคนปัจจุบัน หลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไขร่างเดิมที่มีเสียงคัดค้าน กฎหมายภาษีที่ดินใหม่มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การเพิ่มรายได้ให้รัฐเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจจะมุ่งหวังป้องกันไม่ให้บรรดานายทุนซื้อที่ดินไว้เก็งกำไร โดยปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าทำให้ราคาที่ดินแพงเกินไป

กฎหมายฉบับนี้จะลดความเหลื่อมล้ำได้จริงหรือ? ต้องดูกันต่อไป แต่ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง แห่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ฟันธงล่วงหน้าแล้วว่า กฎหมายนี้ลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนไม่ได้ เพราะมีข้อยกเว้นมากไป เสียภาษีเฉพาะคนที่มีบ้านราคากว่า 50 ล้านบาท และภาษีที่ดินรกร้าง 2% ก็เป็นอัตราที่ต่ำเกินไป.

27 มี.ค. 2560 11:09 27 มี.ค. 2560 11:09 ไทยรัฐ