วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาน้ำ

ศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาน้ำ

โดย สะ-เล-เต
28 มี.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

พ.ศ.2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ให้พิจารณาใช้คลองสรรพสามิต–คลองสหกรณ์เป็นพื้นที่แก้มลิง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนองพระราชดำริลงพื้นที่สำรวจ พบว่าน้ำที่ไหลมาตามคลองต่างๆจะลงมาไม่ถึง เนื่องจากมีคลองมหาชัย-คลองสนามชัยกั้นอยู่ จึงเห็นควรเปลี่ยนพื้นที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเห็นชอบ

จากนั้นกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง องค์ประกอบสำคัญ ของแก้มลิงประกอบไปด้วยคลองมหาชัย-คลองสนามชัย และคลองสาขาต่างๆรวม 10 คลอง ทำหน้าที่เป็นกระพุ้งแก้มของลิง มีความจุ 6 ล้าน ลบ.ม. โดยรับน้ำมาเก็บไว้แล้วปล่อยระบายในช่วงเวลาที่เหมาะสม ช่วงน้ำทะเลลดลง

นอกจากนั้นยังมีอาคารบังคับน้ำตามแนวคลอง ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ ทำหน้าที่เป็นปาก เปิด-ปิดรับน้ำเข้า-ออกแก้มลิง มีคันกั้นน้ำและบางช่วงเป็นถนนทำหน้าที่ป้องกันน้ำทะเลไม่ให้เข้ามาในพื้นที่แก้มลิง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การแก้ไขครอบคลุมทุกปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเจ้าพระยา น้ำท่วม-น้ำแล้ง-น้ำเสีย ได้อย่างยั่งยืน กรมชลประทานมีแผนจะดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย ให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ

“การเพิ่มประสิทธิภาพจะมีการนำ “ศาสตร์ของพระราชา” มาพัฒนาต่อยอดขยายผล เพื่อให้สามารถผันน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่แก้มลิงได้ดียิ่งขึ้น โดยการขุดลอกแก้มลิงเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ พร้อมปรับปรุงคันควบคุมน้ำทะเลระยะทาง 42 กม. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน ประกอบกับการทรุดตัวของแนวคัน จึงต้องปรับปรุงใหม่ และก่อสร้างสถานีสูบน้ำปลายคลองแสมดำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่ทะเลโดยตรง ในอัตรา 60 ลบ.ม.ต่อวินาทีอีกด้วย”

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน บอกถึงแนวทางที่กรมชลประทานจะดำเนินการในอนาคตอันใกล้ เพื่อรับมือสารพัดวิกฤติน้ำที่เปลี่ยนไปตามสภาวะภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง.

สะ–เล–เต

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้